. علوم تربیتی - نقش آموزش وپرورش در فرهنگ سازی استفاده ومصرف کالای ایرانی
 

موضوع:

نقش آموزش وپرورش در فرهنگ سازی استفاده ومصرف کالای ایرانی

 

Education's role in Iranian culture used commodity consumption

 

عنوان                                                                                                                                            صفحه

چكيده...................................................................................................................................................................................1

مقدمه.....................................................................................................................................................................................2

بیان مسئله............................................................................................................................................................................2

بیان اهداف............................................................................................................................................................................3

اهمیت و ضرّورت نقش آموزش وپرورش در فرهنگ سازی استفاده و مصرف کالای ایرانی.............................................3

كلمات كليدي.......................................................................................................................................................................4

مفهوم فرهنگ سازی در استفاده و مصرف کالای ایرانی....................................................................................................4

مفهوم تولید ملی...................................................................................................................................................................4

سال تولید ملی وحمایت از کار وسرمایه ایرانی دربیانات مقام معظم رهبري.....................................................................5

ترجیح کالاهای خارجی........................................................................................................................................................5

چگونگی روند شکل گیری مصرف محصولات خارجی در ایران.........................................................................................5

برنامه ريز هاي آموزش وپرورش در فرهنگ سازی استفاده و مصرف کالای ایرانی...........................................................6

ديدگاه اسلام نسبت به مصرف.............................................................................................................................................6

طبقه‌بندی سطوح ایجاد تحول در نقش  آموزش وپرورش در فرهنگ سازی استفاده و مصرف کالای ایرانی..................6

راهبردهای اساسی در فرهنگ سازی آموزش وپرورش در استفاده و مصرف کالای ایرانی..............................................6

نهاد های مشارکت کننده با آموزش وپرورش در فرهنگ سازی استفاده و مصرف کالای ایرانی.....................................6

پیش نیاز‌ها...........................................................................................................................................................................6

آثار و پیامدهای اهتمام به تولید ملی،حمایت از کار و سرمایه ایرانی..............................................................................7

مشکلات و تنگناهاي موجود آموزش و پرورش در فرهنگ سازی استفاده و مصرف کالای ایرانی................................7

جایگاه آرمان تولید ملی،حمایت از کار و سرمایه در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در 1404.......................8

جایگاه ارمان تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری................................................................................................................................................................................9

جایگاه ارمان تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری...............................................................................................................................................................................9

جایگاه ارمان تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه در سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری..............................................................................................................................................................................11

روش انجام پژوهش.........................................................................................................................................................11

راهکارهاي افزايش نقش آموزش وپرورش در فرهنگ سازی استفاده و مصرف کالای ایرانی....................................11

پيشنهادات....................................................................................................................................................................12

نتيجه گيري..................................................................................................................................................................13

منابع و ماخذ.................................................................................................................................................................13

 

 

چكيده:توضیحاتی در مورد نقش آموزش وپرورش در فرهنگ سازی استفاده ومصرف کالای ایرانی آغاز شده و با فرمایشی گوهربار از رهبر معظم انقلاب اسلامی در این مورد پايان يافته است. در مورد کلید واژه ها و اصطلاحات، بیان مساله،بیان اهداف،اهمیّت و ضرورت موضوع توضیح داده شده است.در ادامة موارد زیر لحاظ شده است:مفهوم فرهنگ سازی در استفاده و مصرف کالای ایرانی،مفهوم تولید ملی،سال تولید ملی وحمایت از کار وسرمایه ایرانی دربیانات مقام معظم رهبر،ترجیح کالاهای خارجی،چگونگی روند شکل گیری مصرف محصولات خارجی در ایران،برنامه ريز هاي آموزش وپرورش در فرهنگ سازی استفاده و مصرف کالای ایرانی،ديدگاه اسلام نسبت به مصرف،طبقه‌بندی سطوح ایجاد تحول در نقش  آموزش وپرورش در فرهنگ سازی استفاده و مصرف کالای ایران،راهبردهای اساسی در فرهنگ سازی آموزش وپرورش در استفاده و مصرف کالای ایرانی،نهاد های مشارکت کننده با آموزش وپرورش در فرهنگ سازی استفاده و مصرف کالای ایرانی،پیش نیاز‌ها،آثار و پیامدهای اهتمام به تولید ملی،حمایت از کار و سرمایه ایرانی،مشکلات و تنگناهاي موجود آموزش و پرورش در فرهنگ سازی استفاده و مصرف کالای ایرانی،جایگاه آرمان تولید ملی،حمایت از کار و سرمایه در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در ،1404،جایگاه ارمان تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری،جایگاه ارمان تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری،جایگاه ارمان تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه در سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری،روش انجام پژوهش،راهکارهاي افزايش نقش آموزش وپرورش در فرهنگ سازی استفاده و مصرف کالای ایرانی،پيشنهادات ونتیجه گیری هم از موارد مطرح شده به عمل آمده است.ناگفته نماند فهرست منابع در آخر گنجانده شده است.

واژگان کلیدی:« : نقش[1]، آموزش وپرورش[2]،فرهنگ سازی[3]، مصرف[4] ، کالا[5]، داخلی[6]،توسعه[7]،

مقدّمه:آموزش وپرورش به عنوان نهاد رسمی سایر سازمانها در امر تعلیم وتربیت می باشدکه هدف اصلی تعلیم و تربیت رشد همه جانبه دانش آموزان است کیفیت و کمیّت رشد شناختی،عاطفی،اجتماعی،اخلاق و فرهنگ همواره برای تربیت نسل های بعدی توجه صاحب نظران را به خود جلب کرده است. نقش فرهنگ سازی آموزش وپرورش در تحقق آرمان تولید ملی،حمایت از کار و سرمایه ایرانی سبب پیشرفت و توسعه‌یافتگی می‌شود زیرا آموزش و پرورش با در اختيار داشتن 14 ميليون نفر از جمعيت کشور که معادل يک چهارم کل جمعيت است می تواند در تبيين الگوی استفاده از کالاهای ايرانی و اصلاح فرهنگ بيگانه تاثير فراوانی داشته باشد.از آنجا که محصول فعالیت های آموزش و پرورش به عنوان زیر بنای تحولات اجتماعی نقش ایفا می کند و هم سامانه ای مطمئن و اصیل برای شکل گیری اهرم های توسعه به شمار می آید ، قدر مسلم در امر تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه باید نقش ویژه ای دارد.و اکثر کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه به منظور توسعه اقتصادی خود،تمرکز بر تولیدات کیفی،توسعه نوآوری،خلاقیت و کارآفرینی و سرمایه‌گذاری همواره تعلیم وتربیت  را به عنوان موتور محرک توسعه و پیشرفت مد نظر قرار داده اند.کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و باید نقش آن را در فرهنگ سازی استفاده ومصرف کالای ایرانی برای رسیدن به خود کفایی در تولیدات محصولات و نیز رقابت در عرصه تولید و تجارت جهانی به واسطه کمرنگ‌شدن مرزهای اقتصادی ابعاد دیگری یافته و کوشش در جهت حمایت و فرهنگ سازی موثر از تولید،کار و سرمایه گذاری پایه اصلی این رقابت را تشکیل می‌دهد. پيش‌نياز تحقق اين مهم، هم‌دلي،هم‌فكري و هم‌كاري همگاني است.همه تفكرات،جناح‌ها،گروه‌ها و اقشار در كنار كليه اركان نظام،دست در دست بخش‌هاي خصوصي و تعاوني كشور،لازم است با عبور از اختلافات،عزم ملي را براي تقويت توليد ملي جزم نمايند افزایش اشتغال و رونق سرمایه گذاری در کشور مستلزم به فعل درآوردن توان بالقوه موجود کشوراز طریق نظام آموزش کشور می باشد.

بیان مسئله:سربلندی همه‌ی ایرانیان به داشتن اقتصادی پویا و پیشرو است، اقتصاد پیشرو نیازمند قابلیت رقابت در عرصه ی بین المللی و صادرات کالاهای غیرنفتی است. تولید کننده‌ی داخلی،زمانی مي‌تواند در عرصه ی بین الملل رقابت کند که شمار تعداد تولیدات او بالا باشد اما امروزه در کمتر کالایی قابلیت جهانی داریم و از تولید قوی برخوردار هستیم.اشباع بازار کالاهای مصرفی خارجی به ویژه کالاهای قاچاق عرصه را به فروش تولیدات داخلی تنگ مي‌کند.کاهش مصرف کالاهای داخلی و پایین آمدن آمار تولید صنایع و مراکز تولیدی، قیمت تمام شده کالای آنها را بالا مي‌برد یا برای رقابت مجبورند از کیفیت خود بکاهند که در هر دو صورت کالای ایرانی قابلیت رقابت در عرصه ی جهانی را از دست مي‌دهد و دیگر فرصتی برای صادرات باقی نخواهد بود.آیا شکی هم باقی است که هر کس در واردات بی رویه کالای مصرفی خارجی و قاچاق کالا و توزیع و فروش آن نقش ایفا کند،تیشه به ریشه خود مي‌زند و اقتصاد و تولید کشور خود را در معرض شکست و انهدام قرار مي‌دهد؟با توجه به اهمیت تولید در داخل ایران و بها دادن به اقتصاد سالم و مبارزه با کالاهای وارداتی قاچاق و از همه مهم‌تر،توجه بیشتر به دانش آموزان که امید و آینده‌ی این جامعه هستند ضرورت دارد که فرهنگیان و معلمان گران قدر به این مسئله،حساسیت بیشتری نشان داده و دانش آموزان را در مورد،رعایت مصرف کالاهای داخلی و عدم مصرف کالاهای خارجی توجیه و ترغیب نماید.

بیان اهداف:از آنجا که محصول فعالیت های آموزش و پرورش به عنوان زیر بنای تحولات اجتماعی نقش ایفا می کند و هم سامانه ای مطمئن و اصیل برای شکل گیری اهرم های توسعه به شمار می آید ، قدر مسلم در امر تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه باید نقش ویژه ای دارد. این نهاد علاوه بر تربیت نیروی کار ماهر و متعهد که خود یک فعالیت تولیدی ماندگار محسوب می شود، در امر فرهنگ سازی برای نهادینه کردن فرایند گسترش تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه داخلی نیز می تواند نقش بسزایی ایفا نماید. به تجربه ثابت شده طرح ها و برنامه هایی که در بعد فرهنگ سازی تمرکز بیشتری بر آموزش و پرورش داشته اند موفق بوده و اثرات ماندگارتری داشته است چون آموزه های لازم را از موثرترین مسیر یعنی فکر خلاق مربیان و ذهن رو به شکوفایی دانش آموزان به خانواده ها و جامعه تسری داده اند. آموزش وپرورش باعث شكوفائي استعدادها وارتقاء كيفيت نيروي انساني مي گردد وافزايش كيفيت نيروي انساني موجب افزايش بهره وري وتسريع رشد اقتصادي مي شود. تاثير آموزش وپرورش ازبعد فرهنگي واجتماعي نيز قابل طرح است. بدين معنا كه آموزش وپرورش درجوامع سبب تغيير نگرشهاي فرهنگي واجتماعي مي شود كه اين تغييرات به نوبه خود سبب هموارترشدن راه رشد وبه ويژه توسعه پایدار خواهد شد. آموزش وپرورش موجب مي شود نگرشهاي سنتي وخرافاتي جاي خودرا به نگرشهاي علمي دهند.افراد جامعه به واسطه آموزش وپرورش از نظم فكري وقدرت تجزيه وتحليل برخوردار مي شوندلازم است فرهنگيان عزيز، بستری را فراهم نمایند که پرورش و دانش یافتگان نسبت به موارد فوق که در مورد مصرف کالاهای داخلی و ضررهای زیانبار فرهنگی و اجتماعی،اقتصادی و...کالاهای خارجی آگاهی داشته باشند و نسبت به این مهم، اهتمام ورزند.

اهمیّت و ضرّورت نقش آموزش وپرورش در فرهنگ سازی استفاده و مصرف کالای ایرانی: پس از جنگ جهانی دوم، ابزار فرهنگی برای غربی کردن همه ی جهان در چارچوب منافع غرب و شرکت های فراملیتی از یک سو با چنان ظرافت و ناپیدایی به کار گرفته مي‌شود که دیگر به هیچ وجه مانند حرکت تهاجمی نیست و از سوی دیگر کارشناسان و دولت مردان بسیاری برای توسعه ی کشور خویش، پذیرش سراسری فرهنگ غرب آن هم مسخ شده اش را ضروری دانسته و خود در پی کسب و انتشار آن در داخل کشور مي‌باشند. نمونه ی کامل این گونه افراد در ایران، رضاشاه و محمدرضا شاه و مشاوران دانش آموخته ی آنان مي‌باشند.در دوره‌ی نو استعماری دیگر ابزار دین برای تاثیر فرهنگی مورد استفاده نیست ولی از فن شناسی به ویژه نمود آن در کالاهای جدید که به شدت نسبت به یک سده ی پیش متنوع و پیچیده و فریبا شده اند، استفاده مي‌شود. این شیوه تاثیر فرهنگی که از راه اشاعه ی مصرف کالاها، ابزارها، دانستی ها و باورهای غربی در همه ی کشورهای جهان انجام می‌گیرد و معمولاً با پوشش کلفتی از علمی بودن، بی طرف بودن، غیرسیاسی بودن همراه است، کمترین مقاومت را برمی انگیزد، به ویژه آن که بر رفع ساده ترین نیازهای انسان و سطحی ترین آن تکیه مي‌زند.[17]اميد است كه با هوشياري فرهنگيان عزيز در آگاهي دادن به دانش‌آموزان نسبت به مصرف توليدات داخلي و كاهش مصرف كالاهاي خارجي، گامي بلند در رونق فعاليت‌هاي اقتصادي كشور برداشته شود. تعيين نام و شعار توليد ملي،حمايت از كار و سرمايه ايراني از سوي رهبر فرزانه انقلاب در نوروز 1391 ،بدون ترديد اهدافي همچون هدايت افكار عمومي به سمت اولويت‌هاي ايران اسلامي، توجه ويژه به ايجاد همدلي و همفكري بين مردم و مسئولين، زمينه سازي براي افزايش توليد داخلي از نظر كمي وكيفي، جذب و بكارگيري سرمايه‌هاي عظيم ملي در مسير توسعه و عمران كشور و نهايتاً ايجاد فرصت‌هاي شغلي پايدار،برخورداري از مواهب زندگي براي همگان و استقلال اقتصادي در دنياي پر رقابت و تحول گراي كنوني را دنبال مي‌كند.در این راستا و باتوجه به اهميت كليدي نقش آموزش وپرورش درجامعه و سرمایه گذاری بر روی نسل های آینده وتقویت وترویج مصرف کالای داخلی به عنوان پشتوانه داشتن اقتصاد قوی ونیز بالا رفتن کیفیت محصولات و تولیدات داخلی ومطرح شدن و قابل رقابت در بازار های جهانی می باشد.که نیجه آن مشارکت وهمکاری گسترده در مدیریت جهانی از طریق پیاده سازی فرامین قرآنی دراستفاده از الگوی مدیریتی ایرانی-اسلامی می باشد.

كلمات كليدي: نقش[8]، آموزش وپرورش[9]،فرهنگ سازی[10]، مصرف[11] ، کالا[12]، داخلی[13]،توسعه[14]،

1- نقش- مص. [ع] (نَ) رنگ آميزي كردن، شكل و صورت كسي يا چيزي را كشيدن || و نيز به معني اثري كه روي زمين يا چيزي باقي مانده باشد و شكل و صورتي كه بر روي چيزي كشيده باشند، نقوش جمع.[1]

2- آموزش وپرورش -نهادی رسمی در جامعه  که وظیفه تربیت نسلهای نوجوان و جوانی قانونمند، مشارکت پذیر، منظم، مسئول و پرتلاش از طریق نهادینه معیارهای مورد قبول جامعه در جهت ترقی و توسعه ی مطلوب کشورها بر عهده دارد[2].

3-فرهنگ سازی - فرهنگدان . فرهنگی[3].

4- مصرف- [ع] (مَ.رَ) جاي صرف و خرج كردن، محل خرج، مصارف جمع.[4]

5-  كالا- امتاع، مال التجاره، لباس، اسباب خانه، كاله هم گفته شده.[5]

6- داخلي- منصوب به داخل، دروني، اندروس.[6]

7- توسعه- 1. مص [ع] «توسعه» (ت، سِ، عَ)  فراخي، گشادگي.[7]

مفهوم فرهنگ سازی در استفاده و مصرف کالای ایرانی:حمايت از توليد ملي و سرمايه ايراني به معني قطع كامل واردات كشور نيست چرا كه هر كشوري در هر سطحي نياز به واردات برخي مواد و محصولات را دارد. معني اين شعار سوق دادن كشور از واردات محصولات و كالاهاي نهايي (قابل مصرف) به سمت مواد و محصولات سطح متوسط و پايين (مواد اوليه يا واسط) و سپس تبديل آنها به كالاهاي مصرفي است كه اين مسئله منجر به ايجاد ارزش افزوده خواهد شد.مهمترين مفهوم حمايت و توجه به توليد و سرمايه داخلي اين است كه شرايطي فراهم شود كه محصولات توليد شده در داخل قابليت رقابت با مشابه خارجي خود را كسب كند تا توليدكنندگان داخلي ضمن داشتن دسترسي به بازارهاي داخلي و خارجي بصورت عادلانه و صحيح با توليد كنندگان و صنعتگران خارجي رقابت كنند. البته تحقق اين امر در گرو توجه، برنامه ريزي، كارشناسي دقيق و هوشمندانه و عزم جدي در همه حوزه هاست.

مفهوم تولید ملی:تمامی محصولات و خدمات و خلاقیت هایی است که حاصل کار یدی و فکری آحاد مردم ایران است که با بهره گیری از توان و امکانات مادی و معنوی و نیروی انسانی پدید می آید تا مردم ما را از بیگانگان مستغنی و بی نیاز گرداند و نیز جامعه جهانی را از این تولیدات برخوردار سازد. تولید ملی که با حمایت از نیروی کار و سرمایه ایرانی رقم می خورد گامی است در جهت استقلال اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی ما.

سال تولید ملی وحمایت از کار وسرمایه ایرانی دربیانات مقام معظم رهبري:بر اساس رسيدن به افق چشم انداز 20ساله نظام كه براساس آن ايران در همه زمينه ها،كشور نخست منطقه مي شود و همچنين در راستاي الگوسازي براي رسيدن به تمدن عظيم اسلامي ايراني در منطقه، بايد در مسير حركت به سمت افق پيشرفت و توسعه گام برداشت و با توجه به اشارت هاي رهبري انقلاب با نامگذاري هر ساله سرعت تحقق اين اهداف را دوچندان نمود.اين توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني كه در ادامه مسير جهاد اقتصادي،همت مضاعف و كار مضاعف قابل ارزيابي است.كام ملت ايران را شيرين خواهد نمود چرا كه بنا به فرمايش رهبري انقلاب«اگر ما توانستيم توليد داخلي را رونق ببخشيم،مسئله تورم حل خواهد شد؛مسئله اشتغال حل خواهد شد،اقتصاد داخلي به معناي حقيقي كلمه استحكام پيدا خواهد كرد.اينجاست كه دشمن با مشاهده اين وضعيت، مايوس و نااميد خواهد شد.وقتي دشمن مايوس شد،تلاش دشمن،توطئه دشمن،كيد دشمن هم تمام خواهد شد.»

ترجیح کالاهای خارجی:برخلاف روزگاری که مصرف کالاهای خارجی ضد ارزش به شمار مي‌آمد، اکنون به گونه ای مصرف آنها رواج یافته که گاه حتی کالای بنجل و یا فاسد خارجی با بهای گران از سوی مصرف کننده خریداری شده و مصرف آن بر کالای مشابه تولید داخلی ترجیح داده مي‌شود.مقدار مصرف کالاهای وارداتی نیز نشان مي‌دهد که مسئله‌ی فقر مربوط به خانواده‌های اشرافی و پولدار و سرمایه دار نیست، بلکه لایه‌های اجتماعی گسترده‌ای که گاه خانوارهای واقع شده در زیر خط فقر در آن مشاهده مي‌شوند نیز چنین رفتار مصرفی دارند و این امر بیانگر آرزوی داشتن کالاهای خارجی از سوی اقشار فقیر است که عمومیت پیدا کرده است.احساس «نیازی» که رفع آن گاه با قربانی کردن ضروری ترین نیازها انجام مي‌گیرد، وجود نیرویی پرتوان در داخل را برای واردات نشان مي‌دهد.

چگونگی روند شکل گیری مصرف محصولات خارجی در ایران:چگونگی روند شکل گیری الگوی مصرف کنونی ایران در انطباق با دگرگونی های رخ داده در کشورهای اروپایی در زمینه ی دگرگونی های صنعتی و امکانات آن بوده است:در مرحله ی نخست که دوره ی حکومت صفویان (1115ـ879 هجری خورشیدی برابر با 1736ـ 1500 میلادی) آغاز شد، در بخش صادرات، کلیه اقلام تولید کشاورزی و صنایع دستی وجود داشت. در این دوره در روابط ایران با کشورهای اروپایی هیچ گونه نفوذ فرهنگی این کشورها بر ایران وجود نداشته است.در همین مرحله است که نفوذ مستقیم فرهنگی غرب بر نهادهای آموزشی ایران افزون بر تحصیل کردگان بازگشته به میهن که نخستین گروه از نمایندگان غربی شدگان ایران بودند، روزنامه‌های ایرانی نقشی مهم در رواج عقاید غربی ایفا کردند.بازگشتگان به میهن (1291ـ1309) رشته ای گسترده از ارزش ها و ایدئولوژی ها را به نمایش گذاشتند. طرفداران غرب که محو تکنولوژی پیشرفته ی اروپا بودند با ماموریت ساختن یک «ایران نو» به میهن بازگشتند. اینان پیشنهاد کردند که جامعه ی ایران برای متجدد (اروپایی) شدن از گذشته ی خود جدا شود. یکی از این کسان که بعدها یک شخصیت مهم سیاسی شد تا آن جا پیش رفت که گفت: «ما باید از سر تا پا غربی شویم».[8]در مرحله ی آخر که به خود استعماری مي‌انجامد، وضعی شبیه یک فرد معتاد به مواد مخدر پیش مي‌آید که همه ی امکانات خود را برای رفع نیاز خویش مي‌دهد و تلخ تر از اعتیاد آن که فروشنده هرگاه بخواهد مي‌تواند با تامین نکردن مواد مورد نیاز معتاد، وی را تهدید کرده و شرایط دیگری علاوه بر قیمت بالا را نیز تحمیل کند. معتاد کردن و ایجاد «نیاز» در وی نسبت به مواد مخدر مهمترین هدف است.[9]شیخ محمد عبده مي‌گوید: «اروپا از آن روزی که مذهب خویش را رها کرد جلو رفت و ما از آن روزی که مذهب خویش را رها کردیم عقب رفتیم».[10]

برنامه ريز هاي آموزش وپرورش در فرهنگ سازی استفاده و مصرف کالای ایرانی:برنامه ريزي راهبردي (استراتژيك)[15]،برنامه ريزي عملياتي (اجرايي)[16]،برنامه ريزي تخصصي

ديدگاه اسلام نسبت به مصرف: بر اساس ديدگاه اسلامي، هيچ چيز در روي زمين به انسان تعلق نداشته و هر آنچه در جهان موجود است متعلق به خداوند مي‌باشد: «لله ما في السموات و الارض» 84: 23قرآن، مردم را به استفاده (مصرف) كالاها و لذت از آن‌ها تشويق نموده است. به رغم اين تشويق، دو چيز منع شده است: (بخل و اسراف) اين نوع آموزش و نگاه به بخل و اسراف به خوبي قادر است سرمايه مسلمانان را با كنترل مصرف و جلوگيري از اسراف كه به پس‌انداز افراد كمك مي‌كند، تجهيز نمايد. در مجموع مي‌توان بيان نمود كه نهي اتلاف منابع و مصرف بيهوده در اسلام، باعث افزايش پس انداز و در نتيجه تجهيز سرمايه مردم خواهد بود.[11]

طبقه‌بندی سطوح ایجاد تحول در نقش  آموزش وپرورش در فرهنگ سازی استفاده و مصرف کالای ایرانی:تحول در ساختار؛تحول در فناوری؛تحول در افراد یا به عبارتی نیروی انسانی؛

راهبردهاي اساسی در فرهنگ سازی آموزش وپرورش در استفاده و مصرف کالای ایرانی:هماهنگی،یکپارچگی وانسجام برنامه ها،کفایت و جامعیت لازم،توانمندسازي ،اعمال حمایتهاي مستقیم و غیر مستقیم از سوی دولت،استفاده حداکثر از مشارکتهاي مردمی و توان آنان،توجه به امر فرهنگ سازی و توسعه هنجاري هاي فرهنگی وتربیتی و اجتماعی و اقتصادي،در بین دانش آموزان و والدین می باشد.

نهاد های مشارکت کننده با آموزش وپرورش در فرهنگ سازی استفاده و مصرف کالای ایرانی:مجلس شورای اسلامی،دولت،نهاد های مردمی،شورای عالی انقلاب فرهنگی،مجمع تشخیص مصلحت نظام،شورای عالی اموزش وپژوهش وفناوری ریاست جمهوری،سایر وزارتخانه ها ،مجامع حوزه ودانشگاه و...

نقش آموزش وپرورش در فرهنگ سازی استفاده و مصرف کالای ایرانی مستلزم فراهم آوردن برخی پیش نیاز‌هاست که عمده‌ترین آنها عبارتند از:

- آموزش ،ترویج وفرهنگ سازی و اطلاع رسانی وایجاد علاقه به مصرف کالای ایرانی

- بهره‌گیری بهینه از امکانات، توانمندی‌ها و استعدادهای موجود در دانش آموزان و اولیاء

- استفاده از تجربیات کشورهای دیگر که با استفاده از اهرم مشارکت مردم

- آگاهی از نیازها و خواسته‌های مردمی

- تلاش در جهت تمرکز زدایی

- تلاش برای آماده سازی زیر ساخت های توسعه  برای دستیابی به توسعه پایدار

- وجود مدیریت مشارکت جویانه و تحقق اهداف توسعه پایدار

- اجرای سیاست‌هاو فعالیت های فوق برنامه اساسی در حمایت از کالا ومحصولات داخلی

- بررسی شرایط زیست‌محیطی خانواده‌ها در محله و مناطق مختلف

- استفاده از تجربیات مدیران موفق بازنشته ودر حال فعالیت

-بستر سازی مناسب برای ارتقاء سطح امنیت اجتماعی برای نخبگان وفعالان عرصه کسب وکار

- بهره‌گیری از NGO‌ها و سازمان‌های مردم نهاد ومشارکت گسترده با آنان

- توسعه رویکرد مصرف گرایی محصولات داخلی در جامعه و توسعه اعتماد اجتماعی بین مردم

- ارتقاء نقش تعاملی و حمایتی از گروه‌ها و پایگاه‌های مردم نهاددر جهت همسو سازی با نقش فرهنگ سازی در مصرف کالای ایرانی

- ارائه آموزش‌های شهروندی فراگیر و اطلاع رسانی اثر بخش در تعامل با سایر سازمانها ونهادهی تبلیغاتی واطلاع رسانی

- پاسخ‌گویی به نیازها و مطالبات اجتماعی مردم درباره معرفی خصوصیات محصولات تولید داخل در بلند مدت

آثار و پیامدهای اهتمام به تولید ملی،حمایت از کار و سرمایه ایرانی:

-دستیابی به استقلال و خودکفائی اقتصادی و خنثی نمودن تحریم های دشمنان انقلاب اسلامی.

-پیشگیری از آثار سوء فرهنگی تولیدات بیگانه.

-رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال و کاهش تورم در کشور.

-ایجاد خودباوری در جوانان و در جامعه.

-ممانعت از خروج سرمایه ها از کشور و بهبود رفاه اجتماعی.

-ارتقاء کمی و کیفی تولیدات داخلی و رقابت پذیر شدن تولیدات با تولیدات خارجی.

-کاهش نقدینگی درجامعه و هدایت سرمایه های سرگردان به سوی تولید و کاهش نرخ تورم.

-کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی.

-استفاده از ظرفیت های معطل مانده تولیدی کشور و بهره وری از منابع موجود در کشور.

مشکلات و تنگناهاي موجود آموزش و پرورش در فرهنگ سازی استفاده و مصرف کالای ایرانی:

- عدم نگرش صحيح ،اصولي مسئولين آموزش و پرورش به مشارکت مردمي به عنوان يک امر مهم در توسعه پايدار

-عدم همکاري نهادها وارگان هاي دولتي و غیر دولتی با آموزش و پرورش در جهت همگام سازی فعالیتها

- کاستي هاي ناشي از عدم برنامه ريزي اصولي و هدفدار در مورد مشارکت های مردم نهاد

-عدم آگاهي مديران مياني از نقش مردمي مشارکت 

- عدم برنامه ريزي اصولي و اساسي در نهادينه کردن مصرف محصولات داخلی در بين خانواده ها

- عدم هماهنگي گفتار مسئولين در امر خرید و مصرف محصولات داخلی در داخل سازمانها بخصوص سازمانها ومهادهای آموزش وپرورشی

- عدم قانون،آئين نامه ها و مقررات در مورد حمایت از محصولات داخلی

- کاستي هاي ناشي از عدم برقراري ارتباط و تعامل اجتماعي مديران با خانواده ها

- نگرش منفي مسئولين و مديران خارج از آموزش و پرورش به امرفرهنگ ساز بودن نهاد آموزش وپرورش

- عدم دستورالعملهاي صحيح و قانونمند در مورد همکاري و مشارکت کارخانجات، موسسات دولتي و صنوف با

آموزش و پرورش در امر فرهنگ سازی 

-.وجود پیچ و خم‌هایی متعدد در مسیر اقدامات و اخذ مجوز برای سرمایه‌گذاری

- عدم فرهنگ سازی در مورد زیانهای قاچاق کالا به مانع اصلی تحقق تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی

-وضعیت بروکراسی اداری و وجود دستورالعمل‌های متفاوت در کشور از موانع اصلی در مسیر سرمایه‌گذاری است.

-اخذ عوارض و مالیات از کارگاه‌های تولیدی را از دیگر موانع تحقق تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی است.

-کنترل شدیدتر بانک ها از انحراف عملیات بانکی در خلاف جهت تولید ملی

-اصلاح روش های مدیریتی در تولید ملی وبخش سرمایه گذاری

-مدیریت بر نوسازی هدفمند سیستم های تولید

-اجرای وسیع تر و سریعتر اصل 44 قانون اساسی

-برنامه ریزی برای استفاده از انرژی های جایگزین در تولید ملی

-تامین نیازهای زیرساختی در تولید ملی

- همزمان کردن استفاده از ثروت های ملی و داخلی در جهت افزایش تولید ملی با فقرزدایی

-مطالعه علمی و عملی برنامه های توسعه و افزایش کارایی تولید ملی در سایر کشورها

-الگوبرداری از کشورهای با شرایط مشابه اقتصادی و فرهنگی در تولید ملی

-ايجاد مركزي جهت تضمين كيفيت محصولات داخلي؛ كه اين مسئله باعث اصلاح نگرش مردم و برخي مسئولان به

يفيت محصولات داخلي خواهد شد.

-تكريم توليدكنندگان و معرفي فعالان عرصه صنعت و توليد به عنوان پيشتازان عرصه پيشرفت و اسقلال كشور

- اصلاح نگرش ها و ايجاد فرهنگ عمومي صحيح درباره محصولات تولید داخل كشور

-ممانعت دولت از ورود کالاهایی که دارای مشابه داخلی است.

- نهادينه كردن فرهنگ جهادي و توليدي

جایگاه آرمان تولید ملی،حمایت از کار و سرمایه در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در 1404

ردیف

عنوان

مفاهیم و موضوعات مرتبط

1

برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی

-کاهش هزینه ها از طریق توسعه بهره وری منابع انسانی،سرمایه و عوامل تولید

- توسعه اقتصادی دانش بنیان و مبتنی بر فناوری بالا

- کاهش هزینه ها از طریق بکارگیری دانش و فناوری های مدرن

- تمرکز بر توسعه و بهبود فناوری در راستای ایجاد مزیت رقابتی

2

برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب

- افزایش سطح رفاه جامعه از طریق کاهش قیمت تمام شده محصولات و خدمات و نهایتا کاهش تورم

- توسعه تولید پاک و مدیریت مصرف انرژی در سطح بنگاه ها

3

دست یابی به جایگاه اول اقتصادی با تاکید رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل

 

 

- ایجاد مزیت رقابتی مبتنی بر قیمت جهت فراهم کردن رویارویی با جریان های اقتصاد بین الملل

- توسعه اقتصادی از طریق افزایش بهره وری تولید وتجارت در کشور

- تمرکز بر توسعه و بهبود فناوری در راستای ایجاد مزیت رقابتی

- کاهش قمیت تمام شده محصولات و خدمات در راستای متعادل سازی درآمد و با هزینه ها در سطح جامعه

جایگاه آرمان تولید ملی،حمایت از کار و سرمایه در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی رهبری

ردیف

عنوان

مفاهیم و موضوعات مرتبط با نهضت کاهش قیمت تمام شده

1

شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی

- توسعه اقتصادی از طریق افزایش بهره وری تولید وتجارت در کشور

- افزایش نرخ رشد اقتصادی از طریق کاهش قیمت تمام شده و نرخ تورم در کشور

- توسعه شاخص های رقابت پذیری و بهبود فضای کسب و کار در راستای توسعه اقتصادی و تجاری

2

ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری

 

- توسعه و بهبود بهره وری از طریق کاربرد دانش و فناوری ها مدرن در سطح بنگاه ها

- کمک به توسعه و توانمند سازی و افزایش رقابت پذیری بنگاه ها

- توسعه و بهبود نظام های تامین، تولید و توزیع و فروش در سطح بنگاه ها در راستای کاهش هزینه ها

- کاهش هزینه ها از طریق توسعه بهره وری منابع انسانی، سرمایه و عوامل تولید در سطح بنگاه ها

3

افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی

 

- ایجاد مزیت رقابتی مبتنی بر قیمت جهت فراهم کردن رویارویی با جریان های اقتصاد بین الملل

- بهبود فضای کسب و کار و توان رقابت بنگاه ها

- توسعه بهره وری منابع انسانی، سرمایه و عوامل تولید

4

افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی

- توسعه و بهبود فضای رقابتی و جلوگیری از رخداد انحصار

- تسهیل تجاری و بهبود فضای کسب و کار در کشور

5

کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی

- عدم مداخله دولت و اتخاذ رویکرد متعادل سازی سیاست های عرضه و تقاضا در بازار

- توسعه نقش نظارتی دولت در فعالیت های اقتصادی

 

6

توانمند‌سازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالا‌ها در بازار‌های بین‌المللی

- توسعه و بهبود فضای رقابتی و جلوگیری از رخداد انحصار

- تسهیل تجاری و بهبود فضای کسب و کار در کشور

کمک به توسعه و توانمند سازی و افزایش رقابت پذیری بنگاه های بخش خصوصی و تعاونی

7

‌آماده سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند

- توسعه بهره وری منابع انسانی، سرمایه و عوامل تولید در سطح بنگاه ها

- توسعه و بهبود سیاست های تامین مالی و سرمایه گذاری متناسب با قواعد بین الملل

- تمرکز بر راهبرد های اقتصاد مقیاس و اقتصاد تنوع در تولید و تجارت

- ایجاد مزیت های مبتنی بر قیمت و کیفیت در سطح بنگاه ها

 

جایگاه ارمان تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه در سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه ابلاغی مقام رهبری

ردیف

عنوان

مفاهیم و موضوعات مرتبط با نهضت کاهش قیمت تمام شده

1

بند 16- تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسى و نظارت، اصلاح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهاى نظارتى و بازرسى

- توسعه نقش نظارتی دولت در اجرای برنامه ها

- توجه به توسعه و بهبود بهره وری در سطح دولت به عنوان بزرگترین بخش اقتصادی کشور

 

2

بند 2-21- ارتقاء سهم بهره‏ورى در رشد اقتصادى به یک سوم در پایان برنامه

- توسعه بهره وری منابع انسانی، سرمایه و عوامل تولید در سطح بنگاه ها

- ایجاد ساختار مناسب برای هدایت فعالیت‌های بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی

- ایجاد نظام تولید آمار در جهت فراهم آوردن زمینه اطلاعاتی مناسب برای محاسبه شاخص‌های بهره‌وری

3

بند 3-21- بهبود فضاى کسب و کار کشور با تأکید بر ثبات محیط اقتصاد کلان، فراهم آوردن زیرساخت‏هاى ارتباطى، اطلاعاتى، حقوقى، علمى و فناورى مورد نیاز، کاهش خطرپذیرى‏هاى کلان اقتصادى، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف به جامعه

- ساماندهی جریان اطلاعات در شبکه تامین، تولید و توزیع

توسعه زیرساختارهای فیزیکی و نهادی در کشوردر راستای بهبود فضای کسب و کار

- توسعه و بهبود فضای رقابتی و جلوگیری از رخداد انحصار

- تسهیل تجاری و بهبود فضای کسب و کار در کشور در راستای کاهش هزینه ها

- حذف رانت‌های اقتصادی و ایجاد شرایط مناسب برای افزایش رقابت پذیری در کشور

4

بند 23- اصلاح ساختار نظام بانکى با اجراى کامل و روزآمد قانون بانکدارى بدون ربا و نهادینه کردن نظام‏هاى قرض‏الحسنه، تأمین اعتبارات خرد و اعتبارات لازم براى سرمایه گذارى‏هاى بزرگ

- تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاه در کشور

- توسعه و بهبود سیاست های تامین مالی و سرمایه گذاری در راستای کاهش هزینه ها

- شفاف سازی سیاست های مالی و اعتباری بانک ها و تامین کنندگان منابع مالی

 

5

بند 24- ارتقاء کمى و کیفى بازارهاى مالى(سرمایه، پول و بیمه) با تأکید بر کارایى، شفافیت و سلامت

- ساماندهی جریان اطلاعات در شبکه تامین، تولید و توزیع

- توسعه و بهبود سیاست های تامین مالی و سرمایه گذاری در راستای کاهش هزینه ها

- ایجاد مقررات و دستورالعمل‌های مالی و کنترل و نظارت براجراء قوانین در بانکها

- ایجاد و پیاده‌سازی نرخ بهره‌ مناسب و متوازن با شرایط جامعه

6

بند 1-25- حمایت از شکل‏گیرى بازارهاى رقابتى

- توسعه و بهبود فضای رقابتی و جلوگیری از رخداد انحصار

- ساماندهی جریان اطلاعات در شبکه تامین، تولید و توزیع

 

جایگاه ارمان تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری

ردیف

عنوان

مفاهیم و موضوعات مرتبط با نهضت کاهش قیمت تمام شده

8

جهت گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارآیی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی

- توسعه و بهبود فضای رقابتی و جلوگیری از رخداد انحصار

- تسهیل تجاری و بهبود فضای کسب و کار در کشور

9

ایفای نقش جدید در سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی توسط دولت پس از خصوصی سازی

- عدم مداخله دولت و اتخاذ رویکرد متعادل سازی سیاست های عرضه و تقاضا در بازار

- توسعه نقش نظارتی دولت در فعالیت های اقتصادی

 

10

جلوگیری از ایجاد انحصار توسط بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات

- توسعه و بهبود فضای رقابتی و جلوگیری از رخداد انحصار

- تسهیل تجاری و بهبود فضای کسب و کار در کشور

- ساماندهی جریان اطلاعات در شبکه تامین، تولید و توزیع

 

روش انجام پژوهش:این پژوهش به روش توصیفی وتحلیلی وکتابخانه ای  از طریق مطالعه وبررسی اسناد ، ومدارک وکتب معتبراز جمله افق چشم انداز 1404،نقشه جامع علمی کشور،برنامه توسعه پنجم،سند تحول بنیادین آموزش وپرورشو... انجام شده است که پس از جمع آوری مطالب مربوط وتجزیه وتحلیل موارد مرتبط با موضوع مقاله، بررسی گردیده است.

راهکارها[17]ي افزايش نقش آموزش وپرورش در فرهنگ سازی استفاده و مصرف کالای ایرانی:

-فرهنگ سازی  عمومی در جهت تكريم و استفاده و مصرف کالای ایرانی

- «توليد – محوري»، شاخص كليه سياست‌ها، برنامه‌ها، تصميمات و اقدامات در تمامي حوزه‌ها اعم از پولي، مالي، ارزي، مالياتي و تجاري، قرار گيرد.

-از همه ظرفيت‌ها، تشكل‌هاي کشور بخصوص آموزش وپرورش، بهره‌گيري نمايند.

- به بهبود محيط كسب‌و‌كار توجه شايسته، در فرهنگ سازی مبذول نمايند.

-از ظرفيت‌هاي شوراي گفت‌و‌گوي  آموزش وپرورش دولت و بخش خصوصي در مركز و استان‌ها به عنوان نهادي قانوني و فرابخشي استفاده گردد.

-در فضاي محدوديت‌هاي اعمال‌شده، تربیت افرادی برای حفظ و توسعه روابط اقتصادي بين‌المللي خصوصاً‌ با همسايگان با رويكرد مدبرانه و اصولي در مديريت و برون‌رفت از تحريم‌هاي اقتصادي در اولويت قرار گيرد.

- سرمايه ايراني، منحصر به سرمايه‌هاي مادي نيست، با توجه جدي به نيازهاي نخبگان، دانش‌آموختگان، ‌مديران و كارآفرينان از گوشه‌نشيني، ‌مهاجرت و غفلت همه جانبه از ايشان جلوگيري نمايند.

-فرهنگ سازی در جهت گسترش ومبارزه با قاچاق کالا و ارز عامل موثری در راستای عملی کردن منویات مقام معظم رهبری در رابطه با تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی است

-اطلاع رساني دقيق و به موقع درباره ي محصولات داخلی در کتب و فعالیتهای فوق برنامه

-قدرداني ازمدیران موفق در اجرای منویات مقام معظم رهبری

- ايجاد فضاي لازم براي رشد و شكوفايي استعداد هاي دانش آموزان در زمینه بالا بردن کیفیت محصولات   داخلی و رشد ،شکوفایی خلاقیت آنان

-استفاده مناسب از تواناييهاي تخصصي و مهارتي اوليا در امر فرهنگ سازی در استفاده از محصولات داخلی می باشد

-كيفيت بخشي به امر آموزش در مدارس.

-رقابتي كردن فعاليتهاي شوراهاي آموزش و پرورش در امر فرهنگ سازی درباره تولیدات داخلی ازطريق ارزشيابي عملكرد شوراهاي برنامه ريزي استان ها و انتخاب و معرفي شوراهاي برتر

-جلب همكاري نهادها و دستگاه هاي برون سازماني دولتي و غير دولتي كه در فرهنگ سازی درباره تولیدات داخلی نقش مکمل را ایفا می کنند.

-تعامل با شهرداريها و شوراهاي اسلامي شهرها از طريق شوراهاي برنامه ريزي

-تلاش براي ارتقاء نقش شوراها از وضعيت كنوني(شوراي مشورتي)به وضعيت مطلوب(شوراي راهبردي و برنامه ريزي)

-افزايش كارايي و اثر بخشي شوراها از طريق تبادل تجارب بين شوراهاي آموزش و پرورش

-نظارت بر اجراي دوره آموزشي نقش اموزش وپرورش در فرهنگ سازی در استفاده از محصولات داخلی

-توسعه و ارتقاي كيفيت محتواي «پايگاه اطلاع رساني اينترنتي » با هدف حضور هر چه فعالتر صاحب نظران و دست اندر كاران

-- بینشی نو در غنی‌سازی مدرسه باید ایجاد کرد.

پيشنهادات:

1.استفاده از مهارت ها و توانايي هاي بالقوه دانش آموزان و اوليا در امر فرهنگ سازی در استفاده از محصولات داخلی

2.راه اندازي نشريه يا گاهنامه ي در امر تقویت ومعرفی محصولات داخلی وتوان رقابت با محصولات مشابه خارجی

3.بر پايي هفته آشنایی با توان تولید داخلی وهمگام با مشاركت سازمانها ونهادهای گوناگون

4.نهادينه كردن مصرف محصولات داخلی درامور آموزشي و پرورشي

5.سازماندهي خودياري اوليا درامر خرید محصولات داخلی به عنوان مساعدت در کارهای آموزشی و پرورشی

6. ايجاد آمادگي براي مشاركت فكري اوليا در زمينه رفتار مناسب و هم سو با تربيت مدرسه در امر فرهنگ سازی در مصرف محصولات داخلی

7. انتشار كتاب و ايجاد نمايشگاهي از اهداف و عملكرد شوراي استان ها در امر فرهنگ سازی

8. ايجاد ارتباط مستمر و پيگير با مراكز علمي، فرهنگي و پژوهشي جهت تبادل اطلاعات و آمار و استفاده از توان آنها در امر فرهنگ سازی

9. با استفاده از شيوه هاي گوناگون،آگاهي هاي لازم در زمينه توسعه پايدار با مصرف کالای داخلی در مردم ايجاد شود از جمله از طريق رسانه هاي گروهي مانند راديو و تلويزيون.

10- جلب نظرات خيرين مدرسه ساز و جهادگر در مصرف کالای ایرانی درساخت مدارس    

11-اختصاص سهمي از سود ويژه موسسات و شرکتهاي دولتي و غيردولتي براي  هزینه های فرهنگ سازی در مصرف کالای داخلی در آموزش و پرورش

12-ارتباط با مراکز آموزش عالي و دانشگاه هاي مناطق وبرگزاري سمينارها و جلسات و کنفرانس ها در مورد مشارکت مردمي در مصرف کالای داخلی

13- احداث فضاهاي مناسب آموزشي در شهرک هاي برای شکوفایی خلاقیت ها

14 - تجهيز کتابخانه مدرسه توسط دانش آموزان:
15- شناسايي افراد صاحب نظر و دلسوز و دعوت از آنها براي ايراد سخنراني،در مدارس
16- استفاده از توليدات ديداري، شنيداري، موسيقي و.. در باره محصولات داخلی.

17- آموزش خانواده با جديت بيشتري پيگيري شود.

18- به ارتقاي کيفيت مدارس توجه شود.

نتيجه گيري:مي توان براي ايجاد فرهنگ استفاده ازمحصولات داخلی بدين وسيله فرهنگ مصرف كردن تولیدات داخلی را به راحتي در سالهاي آغازين رشد به كودكان و دانش آموزان آموخت به نحوي كه با ورود دانش آموزان به جامعه و باز گشت آنان نزد خانواده خود به نوعي با سفير فرهنگي سر و كار داشته باشيم . مقابل خرید محصولات خارجی مشابه داخلی مقاومت مي كنند و اين فرهنگ را در كنار ديگر جلوه هاي فرهنگي كه آموخته اند به ديگران منتقل مي كنند.امروزه خودکفایی وتکیه بر توان تولیدات ومحصولات داخلی امری بسیار مهّم و ضروری برای مطرح شدن در صحنه های رقابت  بین المللی یک مسئله جهانی می باشد و نقش بسزایی در امنیت مادی ومعنوی کشورها دارد.و در این میان نقش آموزش وپرورش بسیار حیاتی ومهم در امر گسترش اعتماد به محصولات داخلی وافزایش توان مصرفی نسبت به محصولات داخلی ونیز در بالا رفتن کیفیت واثر بخشی این محصولات  و ارائه راهکارهایی برای افزایش،کارایی،حمایت ازتولیدملی که باعث افزایش سرمایه داخلی وگرایش مردم جامعه نسبت به این محصولات می شود را دارا است.

منابع و ماخذ

-قرآن

-آقایی فیشانی تیمور(۱۳۷۷)،خلاقیت و نوآوری در انسان‌ها و سازمان‌ها،چاپ اول،تهران، نشر ترمه

-افقه، سيد مرتضي. 1382،  اسلام و توسعه، تهران: دفتر نشر معارف،

-باهنر، محمدجواد،1362 ، مسئله تعلیم و تربیت در اسلام. تهران دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی

ـ پاترشيا، مك لگان (1388). عصر مشاركت، ترجمۀ مصطفي اسلاميه، تهران، دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي.

- تافلرالوین(۱۳۷۰)،جابجایی در قدرت،ترجمه شهیندخت خوارزمی،ناشر مترجم

توراني، حيدر، (1380)مفهوم مشاركت و فرايند آن در آموزش و پرورش كشور، ماهنامه معلم، سال بيستم،

- چاووشی، جزوه ی درسی اقتصاد آموزش و پرورش که هنوز چاپ نشده، (قم: مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1380).

-دراكر پیتراف (۱۳۸۶)، رهبران تغییر، ترجمه حمید رحیمیان،بانك مقالات فارسی

-دلاور،علی(1385) روش تحقیق در علوم تربیتی، چاپ پنجم تهران :انتشارات پیام نور.

-دیوید فردآر(۱۳۸۲)،مدیریت استراتژیك،ترجمه دكتر علی پارساییان و سیدمحمد اعرابی،چاپ پنجم، دفتر پژوهش‌های فرهنگی

- رابینز استیفن(۱۳۷۶)،مدیریت رفتار سازمانی،ترجمه دكتر علی پارساییان و سیدمحمد اعرابی،جلدسوم، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

-- سروش، عبدالکریم، (۱۳۷۴)، روش تفسیر در علوم اجتماعی، تهران؛ مؤسسه فرهنگی صراط

-سرمد،زهره؛بازرگان،عباس و حجازی،(1379).روش های تحقیق در علوم رفتاری.چاپ سوم.تهران،نشر برگه.

- شیرازی علی (۱۳۷۳) مدیریت آموزشی، مشهد،انتشارات جهاد دانشگاهی

-عمید، حسن (1363). فرهنگ فارسی عمید، تهران: انتشارات امیرکبیر، چ اول.

-گلیار،حسین، (۱۳۸۱)، تأثیر آموزش و پرورش در تحقق جامعه ی مدنی و نظام مردم سالاری دینی، تهران؛  انتشارات پژوهشکده ی تعلیم و تربیت.

-مشارع پور، محمود، (۱۳۸۳)، جامعه شناسی آموزش و پرورش، تهران؛ انتشارات سمت

-مکارم شیرازی،حسن،(1370)،مدیریت و فرماندهی در اسلام،.تهران. انتشارات هدف.

-نژاد ایرانی فرهاد (۱۳۸۱)، مدیریت خلاقیت و نوآوری در سازمان‌ها، ارومیه، پیك سبحان

-ساختار آموزش و پرورش را متحول کنیم ، روزنامه کیهان شماره۱۸۸۶۷، مرداد ۱۳۸۶

-ضرورت تحول در آموزش و پرورش،روزنامه کیهان شماره ۱۸۹۸۷، دیماه 1۳۸۶

-فاضلي(معاون توسعه مشاركتهاي مردمي) ، حل مشكلات آموزش و پرورش بدون مشاركت مردم ممكن نيست، نشريه نگاه، شماره 322، 7/9/1386.

- قدرت الله رشیدی پور، ۵۰ درصد ترکیب شوراهای آموزش و پرورش را مردم تشکیل می دهند، نشریه نگاه، شماره ۳۲ ، ص ۴

-نوسازی و نوآوری در آموزش و پرورش،دکتر علی محمد کاردان، روزنامه اعتماد،اسفند ۱۳۸۲

-نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری (1382). اسلام و توسعه (مجموعه مقالات)، تهران: دفتر نشر معارف، چ اول.

 [1] عمید، حسن (1363). فرهنگ فارسی عمید، تهران: انتشارات امیرکبیر، چ اول

[2] همان،ص 85

[3] همان،ص 132

[4] همان،ص 205

[5] همان،ص 311

[6] همان،ص 102

[7] همان،ص 318

[8] ـ ابراهیم رزاقي. الگوی مصرف و تهاجم فرهنگی، (تهران: انتشارات چاپخش، چ اول، 1374)، صص 60ـ 56.

[9] ـ همان، ص65.

[10] ـ علی باقی نصرآبادی، فروغ اندیشه ها، (قم: انتشارات ناصر، چ اول، 1375)، ص37.

[11]- افقه، سيد مرتضي. اسلام و توسعه، (تهران: دفتر نشر معارف، چاپ اول، 1382)، ص86.[1] -Role

[2] - Education

[3] -Culture

[4] - Consumption

[5] - Product

[6] -Inbuilt,built in

[7] -Development

[8] -Role

[9] - Education

[10] -Culture

[11] - Consumption

[12] - Product

[13] -Inbuilt,built in

[14] -Development

 

3-Strategic  planning

4-Operational planning

[17] - Method                                       

        


موضوعات مرتبط: علوم تربیتی،روانشناسی،امورتربیتی ، روش تحقیق ، مقالات ، آموزش وپرورش

تاريخ : پنجشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۱ | 16:0 | نويسنده : بهروز علمی مریان |