تاريخ : چهارشنبه پانزدهم آبان 1392 | 17:34 | نویسنده : بهروز علمی مریان |
نایت اسکین
نایت اسکین

 

نایت اسکین

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com  تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.comتاريخ : جمعه بیستم بهمن 1391 | 20:20 | نویسنده : بهروز علمی مریان |

با سلام  خدمت دوستان عزیز:

 

آخرین مهلت تحویل پروژه های کارورزی

 

پایان آذر ماه93می باشد.تاريخ : جمعه بیست و هشتم آذر 1393 | 22:54 | نویسنده : بهروز علمی مریان |تاريخ : یکشنبه شانزدهم آذر 1393 | 23:28 | نویسنده : بهروز علمی مریان |
http://yasupload.ir/images/07356464996156797778.jpgتاريخ : شنبه پانزدهم آذر 1393 | 22:47 | نویسنده : بهروز علمی مریان |

تحلیلی بر فراشناخت و شناخت درمانی

در این مقاله با توجه به اهمیت موضوع فراشناخت(metacognition)در باره رابطه طرحواره ها و اختلالات هیجانی و نیز نقش فعال شدن طرحواره های بدکنش در پردازش و تفسیر سوگیرانه اطلاعات و نواقص و مشکلات موجود در نظریه طرحواره و شناخت درمانی توضیح داده شده است.سپس با ارائه تعریفی از فرا شناخت ‘دو جنبه مهم آن یعنی دانش فراشناختی و پایش یا نظارت (monitoring)فراشناختی و سه نوع فراشناخت که شامل دانش فراشناختی،تجربه های فراشناختی و راهبردهای کنترل فراشناختی می باشند،تشریح شده اند.این موارد برای فهم فرایندهای اثر گذار در اختلالات هیجانی مهم هستند.در پایان ضمن بیان آثار هیجان ها بر شناخت و پردازش اطلاعات،رابطه هیجان،نظارت فراشناختی و کنترل مورد بحث قرار گرفته است.

مقدمه

نظریه های شناختی در مورد اختلالات هیجانی ،نظیر نظریه طرحواره(schema theory) (بک،1976)بر این اصل مبتنی هستند که اختلالات روانی با آشفتگی در تفکر همراه باشند.به ویزه اضطراب و افسردگی با افکار منفی خودکار و تحریف در تفسیر محرک ها و رویدادها مشخص می شوند.تصور می شود که افکار منفی یا تفاسیر تحریف شده ،از فعال شدن باورهای منفی انباشته شده در حافظه بلند مدت منشاء می گیرد.مولفه های نظریه طرحواره در مورد اختلالات هیجانی در شکل 1 نشان داده شده است.طبق این نظریه،اختلالات هیجانی با فعال شدن طرحواره های بدکنش(dysfunctional) رابطه دارد.طرحواره ها،ساختارهای حافظه هستند که حاوی دو نوع اطلاعات می باشند:باورها و مفروضات.باورها "هسته مرکزی"ساختارهایی با ماهیت غیر شرطی هستند.(برای نمونه"من آسیب پذیرم""دنیا جای خطرناکی است"که در مورد خود و دنیا به عنوان حقایق پذیرفته می شوند.مفروضات شرطی هستند و وابستگی های بین وقایع و خود ارزیابی ها را نشان می دهند.(برای نمونه ،اگر من یک علامت مرضی جسمانی نامشخص دارم،پس باید به بیماری وخیمی مبتلا باشم)طرحواره های بدکنش که اختلال هیجانی را مشخص می کنند،از طرحواره های افراد عادی انعطاف ناپذیرتر،خشک تر و عینی ترند(بک،1976 ).محتوای طرحواره ها نوع اختلال را مشخص می سازد.طرحواره های اضطراب ،مرکب از باورها و مفروضات در مورد خطر و ناتوانی در مقابله با آن هستند.در افسردگی،تمرکز طرحواره ها بر "افکار منفی"ای است که در آن تجارب اولیه،زیر بنای کل گیری مفاهیم منفی درمورد خود،آینده و دنیای بیرون را فراهم می سازد.(بک،راش،شاو و امری،1979).

فعال شدن طرحواره های بدکنش موجب سوگیری در پردازش و تفسیر اطلاعات می شود.این سوگیری ها در سطح ظاهری،به صورت افکار منفی خودکار در جریان هشیاری نمادین نمایان می شوند.ارزیابی های منفی از این نوع ،تجلی سازوکارهای شناختی هستند که سبب حفظ اختلالات هیجانی می شوند.نظریه پردازی و توصیف بک از پدیده اختلال هیجانی با توجه به ساختار طرحواره ها،هنوز توجیه بالینی قوی و مفیدی از این اختلال است.با وجود این نواقص و مشکلات موجود در نظریه طرحواره و شناخت درمانی به وسیله برخی نظریه پردازان جدید روشن شده است.برای نمونه،تیزدل و برناد(1993)چهار مشکل را مطرح کرده اند،از جمله اینکه تفکر منفی ممکن است پیامد افسردگی باشد نه علت آن.

همچنین نگرش  های بدکنش فقط در طی دوره های افسدگی پدیدار می شوند و با بهبود به حالت طبیعی بر می گردند.یک انتقاد دیگر آن است که  این مدل فقط با یک سطح از شناخت سروکار دارد و نمی تواند تمایز بین باور"گرم"و "سرد"(برای نمونه هیجانی و هوشی)را در نظر بگیرد.تیزدل و برناد با هدف در نظر گرفتن تمام جنبه های شناخت در افسردگی و حل مشکلات فوق چهارچوب خبرپردازی جامعتری ارائه کرده اند.

با این حال،رد تمام اصول پایه ای نظریه طرحواره کاری نسنجیده است.یکی از اصول مفید نظریه طرحواره این است که دانش ذخیره شده در حافظه درازمدت بر محتوا و ماهیت پردازش اطلاعات اثر می گذارد.با گسترش یک چارچوب نظری گه تاثیر خودآگاهی(self_knowledge) را با مفاهیم مهمی چون خودگردانی پیوند داده است و با ملاحظه خودآگاهی (باورها)به شیوه ای پویا و نه ایستا،انتقادات وارد شده بر نظریه طرحواره کمرنگ خواهد شدهمان طور که ولز و ماتیوز (1994)خاطر نشان ساخته اند ،در نظر گرفتن طرحواره ها به صورت اطلاعات گسسته ای که درمانگر باید آن ها را کنار بزند و با موضوعات واقعی تر جایگزین کند مفید نخواهد بود.به ننظر می رسد که افراد باورهای خود را بر اساس قواعد درونی ،فعالانه می سازد و بررسی می کنند.از این رو فرمول بندی فرایندها،قواعد و سازوکارهای شناختی درونی که موجب می شود بیماران به تفاسیر و باورهای ناسازگارانه برسند،بسیار مهم است.آنچه ضروری است چهارچوب شناختی جامع برای بازنمایی تعامل بین خودآگاهی و اختلالات هیجانی است.

در نظریه طرحواره ،محدودیت ها ی نظری اساسی دیگری وجود دارد،اما آنها را نیز می توان با فرمول بندی مجدد روشی که دانش در پردازش اطلاعات بزنمایی می شود،برطرف کرد.نظریه طرحواره در مورد اختلال هیجانی تقریبا منحصرا بر محتوای ارزیابی ها و باورها متمرکز است که در آن باورها در نظام پردازش اطلاعات انسان به صورت جملات خبری نظیر "من شکست خورده ام""من بد هستم"،"من بیمار هستم" بازنمایی می شوند.

یک سطح اساسی در تبیین روانشناختی که برای کمک به افراد جهت تغییر افکارشان ضروری می باشد،سطحی است که ما را قادر می سازد تا عواملی را که بر کنترل ،اصلاح،ارزیابی و تنظیم خود تفکر تاثیر می گذارد ،مفهوم سازی کنیم.علاوه بر این در حالی که اهمیت محتوای اندیشه در تعیین ماهیت اختلال روان شناختی مورد تردید است،چگونگی تفکر افراد بعد مهمی است که تلویحاتی را برای اختلال روان شناختی و بهبود در بردارد.مدل اختلال هیجانی ولز و ماتیوز مستقیما فراشناخت و شکل تفکر را با آسیب پذیری هیجانی و تداوم اختلال هیجانی پیوند می دهد.

فراشناخت

فراشناخت عبارت است از هر نوع دانش یا فرایند شناختی که در آن ارزیابی،نظارت یا کنترل شناختی وجود داشته باشد(فلاول،1979،موسس و بیرد،2002).از یک نظر آن را می توان به عنوان یک جنبه عمومی از شناخت در نظر گرفت که در تمام فعالیت های شناختی نقش دارد.برخی از جنبه های خاص فراشناخت با اختلالات روانشناختی رابطه دارد(ولز و ماتیوز،1994،ولز،2001).نظریه و تحقیق در مورد فراشناخت عمدتا از طریق کار در روانشناسی رشد شناختی(فلاول،1979)،نوروسایکولوژی،عملکرد حافظه و سالمندی(متکالف و شیمامورا،1994)توسعه یافته است.

فراشناخت یک مفهوم چندوجهی است.این مفهوم دربرگیرنده دانش(باورها)فرایندها و راهبردهایی است که شناخت را ارزیابی،نظارت یا کنترل می کند(موسس و بیرد،2002).بیشتر فعالیت های شناختی به عوامل فراشناختی بستگی دارند که بر آنها نظارت و کنترلشان می کنند.علاوه بر این،اطلاعاتی که از نظارت فراشناخت منشعب می شوند،اغلب به صورت احساسات ذهنی تجربه می شوند که می توانند بر رفتار اثر بگذارند.برای مثال ،تجربه "احساس دانستن"یک تجربه ذهنی است که در آن فرد اطلاعات رمزگردانی شده در حافظه را می تواند بازیابی کند.یک مثال معمول از تجربه فراشناخت ،پدیده"سر زبان بودن"(tip of the tongue)است که فرد احساس می کند مطلبی را در خاطر دارد اما در حال حاضر نمی تواند آن را به یاد اورد.در این پدیده فرد عمدتا حالت ناخوشایندی را تجربه می کند که سبب می شود برای بازیابی اطلاعات تلاش کند.

اغلب نظریه پردازان بین دو جنبه از فراشناخت،یعنی دانش فراشناختی و نظارت فراشناختی ،اطلاعاتی است که افراد در مورد شناخت خودشان و راهبردهای یادگیری که این راهبردها بر آن ها اثر می گذارد.نظارت فراشناختی به دامنه ای از کارکردهای اجرایی ،نظیر توجه کردن،کنترل کردن،چک کردن،برنامه ریزی کردن،و تشخیص خطاها در عملکرد اشاره دارد(براون،برانسفورد،فرارا،و کمپیون،19839.این ایده که فراشناخت عمومی را کنترل و بر آن نظارت می کند،نشان از تمایز دو سطح شناختی دارد.

نلسون و نارنز(1990)خاطر نشان کرده اند که فرایندهای شناختی در دو یا چند سطح مرتبط با هم عمل می کنند.این سطح فرا(meta level)و سطح عینی(object level)می نامند.دو فرایند شناخته شده در مدل آنها مشابه جهت جریان اطلاعات بین دو سطح در شکل 2 است.

جریان اطلاعات از سطح عینی به سطح فرا،پایش یا نظارت(monitoring)نام دارد که موجب آگاهی سطح فرا به سطح عینی،می شود.جریان اطلاعات از سطح فرا به سطح عینی،کنترل نام دارد.کنتذل،سطح عینی را از آنچه که بعدا انجام می شود آگاه می سازد.سطح فرا مشتمل بر یک مدل پویا(برای مثال،یک شبیه سازی ذهنی متمرکز بر تغییرات در طی زمان)از سطح عینی است.این شبیه سازی دربرگیرنده هدف و دانش در مورد روش هاست که از سطح عینی می توان برای دستیابی به این هدف استفاد کرد.با این حال یک مشکل مطرح شده در ارتباط با دو سطح این دو سوال که چه چیزی سطح فرا را کنترل می کند.یک احتمال این است که سطح فرا از طریق بازخورد دریافت شده از پردازش مستقیم که در آن فرد اثر بخشی راهبردهای ناختی و فراشناختی را در ارتباط با اهداف فعال شده ارزیابی می کند،کنترل و اصلاح می شود.

برای فهم شناخت در اختلال روان شناختی می توان از رابطه بین سطح فرا و سطح عینی استفاده کرد.همان طور که نظارت ،فرایندهای ورودی برای نظام خود گردانی و کنترل یک فرد است ،هرگونه تحریف در نظارت می تواند در بدکنشی روان شناختی نقش داشته باشد.به همین قیاس فرایندهای کنترل می تواند سطح عینی را ،برای مثال از طریق آغاز یک کنش گذشته یا خاتمه یک فعالیت تغییر دهد.بنابراین،آشفتگی یا سوگیری در کنترل برای مثال انتخاب برخی راهبردهای مقابله ای نامناسب،ممکن است در اختلال روانی نقش داشته باشد.در این مدل انتخاب و اجرای یک راهبرد مقابله ای،تعیین کننده اصلی ادامه یا خاتمه آشفتگی روانی است.

انواع فراشناخت

برای درک فرایند مهم در اختلال اضطراب تعمیم یافته سه نوع فراشناخت وجود دارد:1_دانش فراشناختی2_تجربه های فراشناختی3_راهبردهای کنترل فراشناختی.اکنون هر یک از این طبقات را توضیح می دهیم و رابطه آنها را با اختلالات هیجانی مشخص می کنیم.

دانش فراشناختی

دانش فراشناختی به باورها و نظریه هایی اشاره دارد که افراد در مورد شناخت خود دارند،نظیر باورها در مورد معنای نوع خاصی از افکار و باور در مورد اثر بخشی حافظه و کنترل شناختی در نظر گرفتن دو نوع دانش فرا شناختی آشکار و ضمنی(implicit metacognitive knowlodge) به ویژه در زمینه اختلال هیجانی مفید است.

دانش فراشناختی آشکار دانشی هشیار می باشد.برای مثال افراد مبتلا به اختلال اضطراب تعمیم یافته معتقدند که نگران بودن،کنترل نشدنی و خطرناک است و برخی نیز باور دارند که نگران بودن می تواند مزایایی داشته باشد.(ولز،2001).

بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری_عملی معتقدند که افکار خاصی دارند که موجب وقایع منفی یا اعمال ناخواسته می شود و افراد مبتلا به افسردگی باورهای مبتنی در مورد نشخوار ذهنی(rumination) دارند.

دانش فراشناختی ضمنی معمولا هشیار نیست و نمی توان آن را به صورت کلامی بیان کرد.این دانش مشتمل بر قواعد یا طرح هایی است که پردازش را هدایت می کند(نظیر توجه کردن،جست و جو در حافظه و استفاده از تدابیر اکتشافی و سوگیری در قضاوت کردن).در نظر گرفتن این دانش به عنوان روش یا طرحی برای پردازش اطلاعات مفید است و چنین طرح های فراشناختی ممکن است حداقل به عنوان دانش خبری در اختلال هیجانی مهم باشند.

 

 

تجربه های فراشناختی

تجربه های فراشناختی مشتمل بر ارزیابی معنای وقایع ذهنی خاص(برای نمونه افکار)احساسات فراشناختی و قضاوت در مورد وضعیت شناخت است.ارزیابی ها و قضاوت های فراشناختی را می توان به صورت تفاسیر هشیار نامگذاری (برچسب زدن)تجربه های شناختی تعریف کرد.تجربه های فراشناختی تجلی مستقیم استفاده از دانش فراشناختی برای ارزیابی شناخت است.

تجربه های فراشناختی از چند طریق با اختلالات هیجانی در رابطه اند.نخست برخی از اختلالات با ارزیابی ها و قضاوت های فراشناختی منفی رابطه دارند.برای نمونه،بیماران وسواس فکری_عملی افکار و پدیده های حافظه را به گونه ای منفی ارزیابی می کنند.

و با ارزیابی های فاجعه آمیز از هجوم افکار منفی اختلالات همراهند(برای مثال اضطراب تعمیم یافته،اختلال استرس پس از ضربه،افسردگی،هراس،و اختلال وسواس)،نلسون،کراگلاسی و جاست(1998)دو نوع اطلاعات را شناسایی کرده اند که زمینه های قضاوت های فراشناختی را فراهم می سازند،احساسات یا برداشت های گذرا و نظریه های ضمنی که پایدارتر هستند.ما در بالا دیدیم چگونه یک نوع نظریه که از باورهایی در مورد افکار شکل می گیرد ممکن است با آسیب شناسی روانی رابطه داشته باشد.شوارتز و کلور(1983)خاطر نشان می سازد که افراد از احساسات به عنوان اطلاعاتی برای ارزیابی و قضاوت استفاده می کنند.ولز و ماتیز(1994)از این ایده که احساس برای اختلالات روان شناختی اطلاعات فراشناختی فراهم می سازد استفاده کرده اند.به ویژه در سطح ضمنی هیجان ممکن است باعث انتخاب سوگیرانه طرح ها برای پردازش شود.هر چه هیجان آشکارتر باشد،بیماران مبتلا به اختلالات هیجانی بیشتر تمایل دارند از اطلاعات احساس محور به عنوان راهنمایی برای ارزیابی تهدید و تنظیم راهبردهای مقابله ای اجرایی استفاده کنند.برای مثال،بیماران مبتلا به وسواس فکری_عملی ممکن است برای اینکه احساس اطمینان که آن عمل کاملا درست انجام شده است،آن را تکرار کنند.

احساسات ذهنی را به شکل های مختلف می توان تفسیر کرد و لذا معنای آنها و تاثیرشان بر عملیات پردازش می تواند متاثر از خودآگاهی باشد.در تایید آثار تفسیر احساسات بر شناخت ،کلور و پارات(1994)از طریق هیپنوتیزم احساس عدم اطمینان را کاهش دادند:برخی آزمودنی ها معتقد شدند که هیپنوتیزم بر احساسات آنها اثر داشته است و برخی نیز هیچ اسنادی را بیان نکردند.سپس ا زآزمودنی ها خواسته شد تا شعری را بخوانند و میزان فهم خود را از آن مشخص سازند.احساس عدم اطمینان بر فهم شعر تنها در صورت اسناد بیرونی تاثیر داشت.

راهبردهای کنترل فراشناختی

راهبردهای کنترل فراشناختی پاسخ هایی هستند که افراد برای کنترل فعالیت های نظام شناختی نشان می دهند.این راهبردهاممکن است راهبردهای تفکر را افزایش یا کاهش دهند و به افزایش فرایندهای نظارتی کمک کنند.در زندگی روزمره افراد از راهبردهایی که دامنه آن از استفاده از وسایل کمک حافظه ای برای رمزگردانی (نظیر استفاده از یادیارها با مرور ذهنی مواد به خاطر سپرده شده)تا راهبردهای یادآوری (نظیر نشانه گذاری(cueing) است بهره می گیرند.در اختلالات بالینی راهبرد های کنترل اغلب مشتمل بر تلاشهایی جهت کنترل جریان هشیاری است.در اختلالات اضطرابی که رویدادهای ذهنی اغلب به عنوان نشانه ای از فروپاشیدگی روانی(mental breakdown) (برای نمونه اختلال هراس،اختلال اضطراب تعمیم یافته)تفسیر می شوند.افرادممکن است تلاش کنند تا افکار خاصی را بازداری یا به طریقی فکر کنند که فاجعه جلوگیری شود.برای مثال،بیماری که از وسواس رنج می برد دچار تصاویر مزاحم و تکرار شونده شیطان بود.باورهای فراشناختی او به گونه ای بود که معتقد بود این تصاویر خطرناک هستند و موجب فراخوانی شیطان می شوند و به منظور حفاظت خود و خانواده اش به شدت سعی می کرد تا ذهنش را در طیعبادت کنترل کند.این راهبرد مشتمل بر تمرکز کامل بر هر کلمه ماز و به خاطر نگه داشتن یک تصویر کامل از مسجد بود.در اینجا ما نمونه هایی از یک راهبرد مقابله ای خاص (فرایندهای کنترل فراشاختی)و نیز افزایش نظارت به صورت چک کردن تصاویر آلوده نشده(پاک)از مسجد داریم.هرگونه شکست در این راهبرد با یک عمل وسواسی برای بازگشت و شروع مجدد عبادت همراه است و این فرایندها تکرار می گردند تا کامل شوند.این راهبرد وقتی که هدف شخص برآورده شد می تواند تهدید را رفع و اضطراب را کاهش دهد.با این حال الزام راهبرد و ماهیت هدف به گونه ای بود که دستیابی به آنها بدون اقدامات مکرر و تلاش مستمر مشکل بود.

راهبردهای فراشناختی مشتمل است بر پاسخ های معطوف به تشدید جریان اطلاعات حاصل از سطح عینی(برای مونه نظارت کردن)یا راهبردهای معطوف به خاتمه یا اصلاح پردازش سطح عینی.ولز و ماتیوز(1994)اختلال هیجانی را با راهبرد کنترل تهدید مرتبط می دانند که با توجه مستمر منابع درونی یا بیرونی تهدید مشخص می شود.با توجه به راهبردهای معطوف به اصلاح پردازش در اختلال هیجانی افراد ممکن است برای کنترل افکار ناخواسته یا اضطراب زای خود از طیفی از راهبردها  استفاده کنند.در یک مطالعه تحلیل عاملی ولز و دیویس(1999)پنج راهبرد کنترل را شناسایی کردند که از طریق پرسشنامه کنترل فکر سنجیده می شود.این پنج راهبرد عبارت اند از:بازآزمایی.تنبیه.کنترل اجنماعی.نگرانیحواس پرتی.مطالعات تجربی با پرسشنامه کنترل فکر نشان داده است که راهبردهای مقابله ای نگران بودن و تنبیه یا طیفی از شاخص های منفی سلامت روان شناختی همراه است.مطالعات همچنین نشان داده اند که استفاده از راهبردهای کنترلی خاص در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه و افسردگی پس از درمان با پیامدهای ضعیفتر همراه است(رینولدز و ولز،2000).این داده ها حاکی از آن است که راهبرد های فراشناختی رابطه مثبتی ا آسیب پذیری نست به اختلال هیجانی و بهبودی دارند.

هیجان،نظارت فراشناختی و کنترل

هیجان ها معرف داده های درونی هستند که بر انگیزش و رفتار اثر می گذارند.در واقع،هیجان ممکن است مقدم بر شناخت باشد و داده های تجربی نشان می دهد که از طریق ساختارهای مغزی زیر قشری کنترل می شود.هیجان ها می توانند بر طیفی از فرایند های شناختی از جمله سوگیری در توجه و حافظه ،قضاوت ها و تصمیم گیری اثر بگذارند(کلور و پارات،1994).

بر آپار هیجان بر شناهت پردازش اطلاعات تاکید دارند.یک عقیده رایج این است که هیجان با اختلال در کارکرد همراه است.سیمون(1976)می گوید انطباق مستلزم نظارت (بازبینی)محرک های مهم و جاجایی اهداف سازگار با اهداف جدید به دنبال اختلال در نظر گرفته شده است.به نظر می رسد که هیجان ها از تغییر در موفقیت یا شکست حاصل شده اند و از یک عمل برنامه ریزی شده نشات می گیرند.هیجان های ظاهر شده ممکن استباعث سوگیری در برنامه های در دست اقدام شوند.برای مثال اضطراب از طریق تهدید جان فرد ایجاد می شود و طرح های مرتبط با گوش به زنگ بودن نسبت به محیط و یا فرار کردن را فعال می کنند.

دیگر رویکردها به هیجان بر اهمیت اجتماعی چنین پاسخ هایی تاکید دارد.در مدل شبکه ای باور(1981)هیجان ها با نشانه ها یا نمادهایی مشخص می شوند.نشانه های هیجان ممکن است یا از طریق درون دادهای بیرونی فعال شوند یا از طریق فعال شدن شبکه نشانه هایی که با هیجان همراه است،نظیر نشانه هایی که معرف خاطره یک رویداد ناخوشایند ند.با برانگیخته شدن فرد نشانه های هیجان از طریق گسترش فعال شدن نشانه های همراه با روند پردازش های آینده اثر می گذارند.تاثیر کلی این است که حالت های هیجانی موجب پردازشی تناسب با هیجان  می شود.آثار خلق بر شناخت نظیر بازیابی وابسته به حالت خلقی،با مدل شبکه ای توجیه پذیر است.وقتی بازیابی در حالت هیجانی مشابه حالت زمان یادگیری باشد،نشانه هیجان تا حدودی فعال می ششود یا موجب راه اندازی نشانه هایی برای مطالب به خاطر سپرده می شود.اخیرا باور(1992)خاطر نشان می سازد که هیجان ها ممکن است نه تنها با مفاهیم معنایی بلکه با اعمال قاعده مند که در موقعیت های مشابه گذشته مفید بوده اند،نیز فعال شود.

ویلیامز،واتز،مک لئود و ماتئوز(1988)در شناخت مرتبط با افسردگی ،اضطراب صفتیبالینی)و وابسته به حالت سوگیری های مختلفی را تمیز و آنها را در مراحل مختلف پردازش در یک مدل توجه و حافظه قرار دادند.در اینجا،آثار اضطراب قبل از توجه هستند و اضطراب وابسته به حالت،میزان تهدید مشخص شده به وسیله یک محرک را افزایش می دهددر حالتی که اضطراب صفتی وسیله یک محرک را افزایش می دهد،در حالی که اضطراب صفتی و اضطراب بالینی در اختصاص منبع بعدی باعث سوگیری می شود.آثار افسردگی بر پردازش محرک  ها تنها بعد از شناسایی آنهاست یعنی زمانی که محرک های مورد بررسی به طور ماهرانه بررسی شدند.

افسردگی وابسته به حالت باعث ارزیابی های منفی از محرک ها می شود،در حالی که افسردگی بالینی یا صفتی بسط مواد منفی را تسهیل می کند.یکی از ویژگی های این رویکرد های نظری این ایده است که هیجان ها  می توانند بر کارکرد کنترل و نظارت فراشناختی اثر بگذارند.هیجان ها ممکن است نشانه شکاف در فرایندهای خودگرانی باشند و انگیزشی برای خود پردازشی پایدار فراهم سازند.

نتیجه گیری

هر تفکری نیازمند یک ورودی سطح فرا می باشد که مشتمل بر ترکیب فرایندهای کنترل و نظارت است.این درون داد،شروع،خاتمه یا تغییر تفکر جاری را مشخص می کند.رویکردهای شناختی معاصر نسبت به مشکلات بالینی ،گستره مولفه های مختلف تشکیل دهنده تفکر را مشخص نکرده اند.ما دیدیم که فراشناخت چگونه متشکل از دانش هشیاری در مورد حالت های شناختی فرد ،تجربه های فراشناختی و راهبردی کنترل است.با این حال،فراشناخت همچنین مرکب از دانش ضمنی ناهشیار است که به نیروهاای اجرایی مرکزی در فعالیت شناختی جهت می دهد.برای مثال بیشتر فعالیت هایی که در ارزیابی و رفتار نقش دارد به طور کلامی بیان شدنی نیستند.

ما دیدیم که احساسات چگونه می توانند به صورت یک منبع اطلاعاتی بر قضاوت اثر بگذارند و هیجان ها چگونه موجب هدایت و سوگیری شناخت می شوند.در پردازش اطلاعات در انسان شناخت تحت تاثیر عوامل هیجانی و فراشناختی است.بنابراین دستکاری حالت های احساسی ممکن است باعث تغییر ارزیابی ها و شناخت شود.با وجود این،اگر فراشناخت،شناخت را کنترل و هدایت می کند و آشفتگی در تفکر ،اختلال هیجانی را که در سطح باور است مشخص می کند،پس بسیار مهم است که به تاثیر دانش فراشناختی توجه داشته باشیم.یک احتمال مهم این است که اگر فراشناخت را بتوان در یک مدل شناختی عمومی از خودگردانی و هیجان وارد کرد پایه ای برای مفهوم سازی و گسترش فرایدهای اصلاح شناختی در درمان شناختی_رفتاری فراهم خواهد شد.

این فصل تکنیک‌های درمان فرا‌شناختی را معرفی می‌کند که اساساً سعی می‌کنند فرایندهای توجه را در کنترل شخص در آورند.

در این فصل ما یک دستور‌العمل درمانی را معرفی خواهیم کرد که تکنیک آموزش توجه (ATT) نامیده می‌شود. در آخر فصل بحث را به یک روش دیگر به نام باز تمرکز‌دهی موقعیتی توجه (SAR) گسترش خواهیم داد. این دو روش اهداف متفاوتی در دیدگاه درمانی فراشناخت دارند. تذکر دادن این نکته حائز اهمیت است که هیچ یک از این دو روش باعث حواس پرتی از حوادث درونی یا وسیله ای برای کنترل یا اجتناب از هیجان

تمرکز دهی مجدد توجه به صورت موقعیتی

این یک تکنیک اصلاح توجه است که در درمان فراشناختی استفاده می‌شود و از نظر ماهیت و هدف با ATT متفاوت است. به جای آموزش کنترل اجرایی و توقف تفکر درجامانده، در این روش، افزایش پردازش اطلاعاتی که به طور آشکار ناهمخوان با عقاید ناکارآمد بیمار است مورد تأکید است. همچنین از این روش برای خنثی‌سازی مرور مجدد حادثه وحشتناک در مراحل بعدی MCT در اختلال استرس پس از سانحه استفاده می‌شود.

این تکنیکی است که باید برای موقعیتهای استرس‌زا و مشکل‌زا به عنوان یک وسیله‌ی اصلاح پردازش اطلاعات استفاده شود به گونه‌ای که برای ایجاد ارزیابی‌ها و عقاید انطباقی مفید باشد. این یک روش کنار آمدن نیست تا از اثرات هیجانی حادثه بکاهد، بلکه از آن به عنوان یک وسیله قطع الگوهای توجه ناموثر (آگاهی غیر واقعی از حادثه) و افزایش جریان ورود اطلاعات جدید به هشیاری برای اصلاح عقاید استفاده می‌شود.

این تکنیک در درمان فوبی اجتماعی (کلارک و ولز، 1995؛ ولز و پاپاجورجیو، 1998) و اختلال استرس پس از سانحه (ولز و سمبی، 2004) استفاده شده است. به عنوان مثال، ولز و پاپاجورجیو (1998) از افراد مبتلا به فوبی اجتماعی خواستند که در یک جلسه مواجهه با یک موقعیت اجتماعی ترس‌آور شرکت کنند درحالی‌که توجه خود را متمرکز جنبه‌های از موقعیت اجتماعی کنند که خنثی هستند، مثل رنگ موها یا چشم‌های دیگر افراد حاضر در موقعیت. این شرایط با یک جلسه مواجهه دیگر مقایسه شد که در آن فقط منطق عادی‌سازی موقعیت به کار برده شد. مواجهه با کاربرد تکنیک تمرکز دهی مجدد موقعیتی توجه (SAR) برای کاهش عقاید منفی، اضطراب و تغییر تصور بیمار از خود بعد از درمان موثرتر بود.

SAR می‌تواند به طور آشکار برای اصلاح عقاید و به عنوان یک کمک برای درمان رفتاری به کار برده شود. برای مثال، افراد مبتلا به فوبی اجتماعی اغلب معتقدند که هر کسی به آنها توجه می‌کند. هرچند که آنها ادعا می‌کنند که آنها از توجه دیگران آگاه هستند، اما آگاهی آنها از نگاه کردن دیگران ناشی نمی‌شود بلکه از افزایش خود – آگاهی آنها نشأت می‌گیرد. (نکته: ساخت پردازشی فرد برای کشف حقیقت و اعتماد کردن ناکارآمد است و بنابراین باید تغییر کند.

در درمان بسیار مهم است که از بیمار خواسته شود که به موقعیت‌های ترس‌آور وارد شود و به طور فعال روی دیگر مردم متمرکز شود تا بفهمد که چه تعدادی از مردم دیگر واقعاً به آنها نگاه می‌کنند. بیمار باید به طور عمدی یک اشتباه کند ( مثل انداختن چیزی) یا نشانه‌هایی از اضطراب را نشان دهد و در همان زمان به دیگران توجه کند تا واکنش‌های دیگران را در این شرایط منفی مشخص کند. نشان دادن نشانه‌هایی از عملکرد ناقص که با تکنیک SAR همراه می‌شود، نمونه‌‌هایی است از تکنیک‌های تناقضی که در فصل 3 توصیف شد زیرا که به طور فعالی پیش بینی‌ها و عقاید فرد را مورد چالش قرار می‌دهند.

در اختلال استرس پس از سانحه، بیمار نسبت به حادثه حساس و گوش به زنگ است و روی جنبه‌هایی از محیط توجه نشان می‌دهد که می‌تواند خطرناک باشد تا از این طریق میزان خطر را کاهش دهد. متأسفانه، این موجب افزایش آگاهی فرد از خطرات فعلی و آسیب‌پذیری می‌شود که از طریق آن اضطرابش ادامه می‌یابد. SAR روشی است که از بیمار می‌خواهد مواردی از حادثه را بیان کند و در طول موقعیت‌هایی که حادثه را یادآوری می کند، این مرور را قطع نماید.از طریق تمرکز روی موقعیت‌های خنثی یا نشانه‌های ایمن در محیط به جای اینکه به خاطرات حادثه توجه کند پردازش اطلاعات دوباره اصلاح می‌شود وبه یک حالت طبیعی بازگردانده می‌شود to counteract bias and retrain an adaptive attentional control plan.. برای مثال یک بیمار هر وقت که به یک تقاطع نزدیک می‌شد به شدت مراقب ماشین‌های پرسرعت بود به خاطر اینکه او از تصادف وحشت داشت. از او خواسته شد که به ماشین‌هایی نگاه کند که سرعت کمی دارند یا اینکه ایستاده‌اند. او به سرعت فهمید که روش او در توجه کردن به نشانه‌های خطر منجر به این می‌شود که او از جنبه‌های واقعی محیط غفلت کند و بفهمد که تقاطع‌ها عموماً امن هستند تا اینکه اغلب خطرناک باشند.

این طریق شدت واکنش‌ها

به این محرک‌ها کاهش می‌یابد.

نگاهی اجمالی به تکنیک ATT

هدف ایجاد این روش ساختن روشی بود که بتواند چندین بعد CAS و فراشناخت‌های ناشی از آن را تحت تأثیر قرار دهد.

ATT از سه جزء تشکیل شده است: 1) توجه انتخابی، 2) انتقال سریع توجه، 3) تقسیم توجه. هر جزء در یک جلسه تمرین خواهد شد. این راهکار تقریباً 12 دقیقه طول می‌کشد و تقریباً شامل سه مرحله است: 5 دقیقه برای توجه انتخابی، 5 دقیقه برای انتقال توجه، و 2 دقیقه برای تقسیم توجه.

دستور‌العمل توجه انتخابی شامل هدایت توجه بیمار به صداهایی است که در بین یک سری صداهای رقابت کننده در موقعیت‌های متفاوت فضایی در محیط به گوش می‌رسند. در این حالت از بیمار خواسته می‌شود که توجه عمیقی به صدا‌های مشخص شده مبذول دارد در حالیکه توجه او توسط دیگر صدها منحرف می‌شود.

دستوالعمل اجرای تکنیک ATT

یک مجموعه دستورالعمل‌ها برای اجرای کارامد ATT در زیر ارائه شده است. در این دستورالعمل صداهای متفاوت با اسامی خاصی نامگذاری می‌شوند مثل S1, S2, S3 و غیره. هر چند که حداقل سه صدا با سایر صداها متفاوت است، بعضی صداهای ارائه شده اغلب مکانهای فضایی هستند که در آن هیچ صدای از قبل تعیین شده مشابه وجود ندارد. این دستورالعمل‌ها نسخه ویرایش شده‌ی آن در سال 2000 است که توسط ولز انجام شده است (2000، ص. 145-146).

"من می‌خواهم نگاه شما را به یک نقطه جلب کنم که من آن را در یک جایی روی دیوار قرار داده‌ام. در سراسر تمرین سعی کنید که چشمانتان را روی آن نشانه ثابت نگه دارید. من از شما می خواهم که توجه خود را روی صداهای متفاوت اطراف در داخل و بیرون اتاق متمرکز کنید. من از شما خواهم خواست که حواستان را به روش‌های گوناگونی متمرکز کنید. اگر افکار و احساسات متفاوتی به ذهن شما وارد شدند، مهم نیست. هدف تمرین تمرکز دادن توجه شما است، بدون توجه به آنچه که ممکن است وارد ذهن شما شود.

برای آغاز، تمرکز کنید روی صدای من (S1). به صدایی که می‌شنوید توجه زیادی کنید. به صداهای دیگر توجه نکنید. سعی کنید همه توجه خود را به صدای من متمرکز کنید. همه صداهای دیگر در اطرافتان را مورد غفلت قرار دهید. شما ممکن است آنها را بشنوید اما سعی کنید که همه توجه خود را به صدای من متمرکز کنید. فقط به صدای من توجه کنید. صداهای دیگر مهم نیست. فقط روی یک صدا تمرکز کنید.

حالا حواستان را روی صدایی که توسط ضبط صوت اجرا می‌شود جمع کنید (S2). کاملاً به صدا توجه کنید، به دیگر صداها بی توجه باشید (توقف). همه توجه خود را به صدایی که توسط ضبط صوت اجرا می‌شود متمرکز کنید (توقف). به دقت صدای اجرا شده را گوش دهید (توقف). اگر توجه‌تان منحرف شد یا به صدای دیگری توجه کردید، مجدداً به صدای نوار برگردید (توقف). صداهای دیگر را گوش ندهید. تنها به این صدا گوش دهید (توقف). به گوش کردن با دقت به صدای نوار ادامه دهید و اگر حواس‌تان منحرف شد، مجدداً متمرکز شوید (توقف).

حالا روی صدای تیک تیک ساعت توجه کنید S3. کاملاً به صدا توجه کنید، به دیگر صداها بی توجه باشید (توقف). همه توجه خود را روی صدای ساعت متمرکز کنید (توقف). به دقت صدای شنیده شده را گوش دهید (توقف). اگر توجه‌تان منحرف شد یا به صدای دیگری توجه کردید، مجدداً به صدای ساعت برگردید (توقف). صداهای دیگر را گوش ندهید. تنها به این صدا گوش دهید (توقف). به گوش کردن با دقت به صدای ساعت ادامه دهید و اگر حواستان منحرف شد، مجدداً متمرکز شوید (توقف).

حالا به صدایی توجه کنید که ممکن است از بیرون اتاق به گوش برسد. به فضای بیرون و اطراف خود تمرکز کنید (S4). کاملاً به فضای بیرون توجه کنید و سعی نمائید روی صداهایی که ممکن است بشنوید، تمرکز کنید (اگر صدای خاصی وجود داشت درمانگر توجه را به آن جلب می‌کند). حتی اگر صدایی وجود ندارد به فضای بیرون دقت کنید. سعی کنید همه حواس‌تان را جمع کنید (توقف). به دقت به صداها گوش دهید (توقف). اگر توجه‌تان منحرف شد، مجدداً تلاش کنید که حواس‌تان تمرکز یابد. به صداهای دیگر توجه نکنید. همه توجه‌تان را به فضای بیرونی و صداهایی که می‌شنوید متمرکز کنید. به دقت گوش دهید و اگر حواس‌تان منحرف شد مجدداً تلاش کنید (توقف).

این دستورالعمل در بند بالا برای صداهای بعدی (S5 – 7) و فضاهای دیگر (مثل سمت چپ، راست، فاصله دور) نیز تکرار می‌شود.

حالا شما با روش تمرکز روی صداها در مکان‌های مختلف آشنا خواهید شد. در این روش من از شما می‌خواهم که به سرعت توجه خود را بین آن مواردی که قبلاً گفتم تغییر دهید. اینکار را وقتی که علامت دادم انجام دهید (توقف). اول، روی صداهای نوار تمرکز کنید (S2)، به صداهای دیگر توجه نشان ندهید (توقف). توجه‌تان را به آنچه که در پشت سر خود در فاصله نزدیک می‌شنوید متمرکز کنید (S4) (توقف). به دقت به آن گوش دهید و به دیگر صداها بی توجه باشید. اکنون توجه‌تان را به (S7) تغییر دهید و به دیگر صداها توجه نکنید (توقف). توجه‌تان را صدای ساعت تغییر دهید (S3) (توقف). اکنون به صدای نوار گوش دهید (S2) (توقف). حالا به صدای (S6) دقت کنید (توقف). حالا به صدای (S4) ...(S2) ... (S3) و غیره توجه کنید.

در نهایت می‌خواهم که توجه‌تان را گسترش دهید. تا آنجا که می‌توانید آن را گسترش دهید و عمیق باشید. سعی کنید همه صداها و مکان‌هایی را که در یک زمان شناسایی کرده‌اید، جذب کنید. سعی کنید روی همه صداهایی که هم از درون و هم از بیرون اتاق در یک زمان می‌شنوید تمرکز کنید و از آنها آگاه شوید (توقف). به آرامی صداهایی را که ممکن است در یک زمان بشنوید، بشمارید (توقف). سعی کنید هر چیزی را که محرک است بشنوید. تعداد صداها را که ممکن است شما بشنوید، بشمارید.

این همه کاری است که شما باید انجام دهید. چه تعداد صدا را می‌توانید در آن واحد بشنوید؟"تاريخ : پنجشنبه سیزدهم آذر 1393 | 16:57 | نویسنده : بهروز علمی مریان |

تفکر و نحوه آموزش آن به دانش آموزان

براي اينکه دانش آموزان خوب تربيت شوند و افراد مفيدي در آينده باشند بايد متفکر ،خلاق ، نقاد و داراي بينش علمي باشند . براي اينکه دانش آموزان خوب تربيت شوند و افراد مفيدي در آينده باشند بايد متفکر ،خلاق ، نقاد و داراي بينش علمي باشند . و اين تنها در سايه ي انتقال اطلاعات به ذهن شاگردان حاصل نمي شود بلکه در برنامه هاي مدارس بايد روش هايي گنجانده شود که از طريق آن ها دانش آموزان قابليت هاي چگونه آموختن را از طريق نظم فکري بياموزند و در زندگي روزمره ي خود به کار برند و با توجه به نقش اساسي محيط هاي آموزشي و روش هاي حاکم بر آن ها ، بايد به صورتي سازماندهي شوند که دانش آموزان را به جاي ذخيره سازي حقايق علمي با مسائلي که در زندگي واقعي با آن ها مواجه مي شوند درگير سازند .
ماهيت و تعريف تفکر:
بسياري از دانشمندان انسان را حيوان متفکر مي دانند و تفکر(۱) را فصل مميز انسان و حيوان قرار مي دهند. با اين که پاره اي از آزمايش ها نشان مي دهد که تفکر در سطح پايين و ابندائي آن در ميان بعضي از حيوانات ديده مي شود ولي تفکر اساسي(۲) مخصوص انسان است و علاوه بر جنبه ي فرهنگي طبيعت انسان اين خصوصيت نيز انسان را از ساير حيوانات مشخص و ممتاز ميسازد.(شريعتمداري،۱۳۸۲،ص۳۷۹)
جان ديويي در کتاب چگونه فکر مي کنيم درباره ي مفهوم تفکر مي گويد : عملي است که در آن موقعيت موجود ، موجب تاييد يا توليد واقعيت هاي ديگر مي شود ،يا روشي است که در آن باورهاي آينده بر اساس باورهاي گذشته پايه گذاري مي گردد(به نقل از: شعباني، ۱۳۸۲،ص ۴۴)شريعتمداري در کتاب روانشناسي تربيتي خود تفکر را :جرياني که در آن فرد کوشش مي کند مشکلي را که با آن رو به رو شده مشخص سازد و با استفاده از تجربيات قبلي خويش به حل آن اقدام نمايد (۱۳۸۲،ص۳۷۹) تعريف مي نمايد .
اهميت و ضرورت :
يادگيري از طريق شرطي سازي (۳) (که مد نظر رفتارگرايان است )يک يادگيري سطحي است و با يادگيري از طريق درک و فهم و بصيرت که بر محور تفکر قرار دارد ، قابل تلفيق نيست. تفکر پايه ي ادراک و يادگيري را تشکيل مي دهد. فهم و ادراک اساسي هر چيز ، نتيجه ي تفکر درباره ي آن چيز است .
پيشرفت انسان در زمينه ي علمي، ادبي، هنري، اخلاقي و معنوي همه در نتيجه ي تفکر انديشمندان حاصل شده است حل مشکلات زندگي ، اجتماعي و … در سايه ي تفکر و تعقل صورت مي گيرد . حضرت علي (ع) مي فرمايند: لا يستعان علي الد هر الا با لعقل (( تنها از طريق عقل مي توان بر زمانه پيروز شد.)) - (شريعتمداري،۱۳۸۰، ص۱۸(
ويژگي هاي ذهني متفکر:
۱- ترديد منطقي : معمولا امور را با ترديد مي نگرد و بدون ترديد از پذيرش افکار و عقايد خودداري مينمايد.
۲- کنجکاوي شديد.
۳- فهم عميق : به معرفت سطحي قناعت نمي کند و ژرف انديشي خاصي در مطالعات او به چشم مي خورد.
۴- ديد وسيع : غالبا امور را در سطح گسترده تري مورد مطالعه قرار مي دهد.
۵- سعه ي صدر.
۶- ترقي طلبي : از رکود و توقف رنج مي برد.
۷- فروتني.
۸- وحدت رويه شخصيتي هماهنگ و واحد دارد.
۹- اتکا به نفس.
۱۰- طرفداري از ارزش هاي انساني(شريعتمداري ، ۱۳۸۰ ، ص ۹۰ ـ ۹۴(
مقايسه ي آموزش به روش سنتي با آموزش تفکر :
در آموزش سنتي فعاليت اصلي کلاس بر عهده ي معلم است و معلم فعالانه به ارائه ي اطلاعات و دانش سازمان يافته مي پردازد و در صدد است تا آن ها را به ذهن شاگردان منتقل کند . و دانش آموزان منفعلانه بايد اطلاعات مورد نظر را حفظ کرده و در زمان ارزشيابي به خاطر آورده و پاسخ دهند در اين روش تاکيد بر محتواي درس است و اغلب کتاب درسي و معلم منبع اطلاعاتي محسوب مي شوند. ولي در آموزش براي متفکر بار آمدن دانش آموز معلم نقش راهنما و تسهيل گر را دارا بوده و دانش آموزان فعالند و در پي کسب اطلاعات از منابع ديگري علاوه بر معلم و کتاب درسي هستند.همچنين به جاي تاکيد بر محتوا بيشتر بر روش تاکيد دارند و حجم اطلاعات دريافتي در درجه ي اول قرار ندارد و لزومي به حفظ کردن مطالب درس بدون درک و فهم آن ها نيست (سيف ، ۱۳۷۹).
عوامل بستر ساز تفکر :
الف : دانش:
اگر فرد درباره ي چيزي که مي خواهد بيانديشد ادراک يا دانشي نداشته باشد قادر به تفکر و تجزيه و تحليل آن موضوع نخواهد بود و به همين دليل درباره ي هر موضوعي که مي خواهيم در کلاس از اين روش استفاده کنيم بايد دانش آموزان راجع به آن اطلاعاتي داشته باشند و در غيراين صورت لازم است اين اطلاعات يا منابع و راه هاي کسب آنها را به شاگردان بگوييم و با آن ها آشنا کنيم.
ب : منش يا مشرب :
بايد دانش آموزان کم کم به اين روحيه و ديد برسند که بايد با ترديد منطقي به مسائل نگاه کنند و درباره ي هر موضو عي بدون تعصب و گرايش خاصي عمل کنند .
براي اينکه دانش آموزان خوب تربيت شوند و افراد مفيدي در آينده باشند بايد متفکر ،خلاق ، نقاد و داراي بينش علمي باشند .
ج : اقتدار (۴)
گرايش انتقادي معمولا مورد توجه يا پذيرش قرار نمي گيرد . متفکران منتقد اهل مباحثه و پر سر و صدا هستند . آنان در واقع ماشين جامعه را به حرکت در مي آورند و به سختي مي توانند بين خطوط کاوشگري و خطر کردن گام بردارند (شعباني ، ۱۳۸۲ ، ص۸۹)
در کلاس درس هم بايد براي شاگردان اين اطمينان حاصل شده باشد که اگر مطلبي را بر خلاف نظر معلم يا کل کلاس ابراز داشتند و از آن حمايت کردند مشکلي براي آنان به وجود نمي آيد و در بحث همه ي شاگردان به صورت منطقي به ارائه ي نظرها و ديدگاه هاي خود مي پردازند و کسي به خاطر عقيده يا نظري مورد ملامت قرار نمي گيرد و کم کم شاگردان به اين سطح برسند که اگر در جمعي نظري مخالف آن ها داشتند ابراز کنند و با دليل از آن دفاع کنند .
نحوه ي سازماندهي کلاس درس به منظور تشويق تفکر:
الف : ايجاد تعادل بين محتوا و فرايند تدريس:
اگر تلاش معلمان در فرايند ياددهي – يادگيري تمام کردن کتاب درسي و آماده کردن شاگردان براي آزمون نهايي باشد اين روش از ديگر فعاليتهاي آموزشي از جمله پرورش تفکر ، در کلاس جلوگيري مي کند.
ب : ايجاد تعادل بين سخنراني و کنش متقابل :
معلم بايد از طريق تشويق مباحثه و پرسش و با استفاده از ديگر روش هاي مناسب براي تبادل انديشه در کلاس درس ، بين سخنراني خود و کنش متقابل دانش آموزان تعادل ايجاد کند.
ج : سازماندهي و طراحي فضاي کلاس :
فضاي آموزشي در پرورش مهارت هاي تفکر انتقادي نقش بسيار ارزنده اي دارد . سازماندهي و آرايش کلاس درس به منظور ايجاد فضايي براي تعامل بسيار دشوار اما مفيد و موثر است که در ذيل به پنج نکته اساسي که براي موثرتر شدن اين امر اشاره دارد پرداخته مي شود:
۱- هر جلسه را با طرح يک مساله شروع کنيد :
درابتداي شروع هر درس تدريس را با يک سوال يا مساله ي جذاب شروع کنيم که باعث جلب توجه دانش آموزان به درس مورد نظر گردد.
۲- براي تشويق شاگردان به تعمق از سکوت استفاده کنيد :
علاوه بر روش هاي حل مساله ،بحث و گفتگو و حتي تبادل پر شور عقايد ، سکوت هم مي تواند به رشد تفکر انتقادي کمک کند.
۳- فضاي کلاس را طوري مرتب شود که باعث کنش متقابل شود :
شرايط فيزيکي کلاس درس در ايجاد محيطي مناسب براي تفکر انتقادي بسيار حائز اهميت است . فضاي کلاس درس بايد طوري طراحي شود که تبادل انديشه را تسهيل کند . قرار دادن صندلي ها و ميزها در صف مستقيم و پشت سر هم ، تبادل انديشه و تفکر جمعي دانش آموزان را غير ممکن مي سازد . معلم ها با استفاده از تخيل و اندکي تلاش مي توانند وضعيت فيزيکي کلاس درس را اصلاح و فضايي ايجاد کنند که باعث تبادل افکار دانش آموزان شود.
در کلاس هاي کوچک و کم جمعيت مي توان ميزها و صندلي ها را به صورت نيم دايره ، دايره ، چهارگوش يا به شکل(U ) يا ( نعل اسبي ) مرتب کرد. و در کلاس هاي بزرگتر هم مي توان شاگردان را به گروه هاي کوچک تقسيم کرد .در اين گونه سازماندهي کلاس هدف اصلي اين است که دانش آموزان يکديگر را ببينند و با يکديگر به مباحثه و فعاليت بپردازند.
۴- در صورت امکان به وقت کلاس بيفزاييد:
تفکر زماني پرورش مي يابد که دانش آموزان فرصت کافي براي تعمق و تفکر داشته باشند . کلاس درس با زمان محدود براي پرورش تفکر مفيد و موثر نخواهد بود و کلاس هاي طولاني براي آموزش فنون تفکر انتقادي بسيار بهتر و موثرتر از کلاس هاي کوتاه مدت است : از اين رو ، معلمان بايد در صورت کمبود وقت تلاش کنند بر وقت کلاس بيفزايند تا دانش آموزان فرصت بررسي ، تبادل انديشه و تجزيه و تحليل اطلاعات را بيابند .
۵- محيطي پذيرا ايجاد کنيد:
تلاش براي تشويق دانش آموزان به بحث و تبادل انديشه به محيطي پذيرا نياز دارد ؛ يعني جايي که هم دانش آموزان در آن احساس امنيت کنند و هم معلمان بتوانند به يکديگر اعتماد و اطمينان نمايند.معلمان بايد با دقت و احترام به اظهار نظرهاي دانش آموزان گوش دهند . آنان مي توانند به طور مستند و معقول اظهارات نادرست دانش آموزان را رد کنند ، اما هرگز نبايد خود دانش آموزان را طرد نمايند يا مورد سرزنش قرار دهند.معلمان بايد براي اظهارات غلط يا درست دانش آموزان در فرايند بحث و تبادل انديشه ارزش يکساني قائل شوند ؛ زيرا محصول انديشه ي آنان است و زمينه اي براي انديشه ي مجدد و ٍ
?ويايي تفکرشان فراهم مي سازد(شعباني ، ۱۳۸۲ ، ص ۹۳ – ۹۷)
نتيجه گيري:
با توجه به تحولات شگرفي که در علوم و فناوري اطلاعات حاصل شده و نظريه ها و رويکردهاي جديدي که نسبت به علم و روش هاي آموزش آن مطرح شده است ديگر متخصصان تعليم و تربيت به انتقال حقايق علمي و تاکيد بر محتواي دروس دست برداشته اند و اکنون بر روش و نگرش علمي در فرايند ياددهي – يادگيري تاکيد دارند و يادگيري روش علمي و کسب نگرش هاي علمي با روش هاي سنتي امکان پذير نيست و بايد به جاي آن ها از روش هاي جديد استفاده نمود . معلمان عزيز و گرامي نيز که در اين خصوص پرچم دار محسوب مي شوند بايد با اين گونه روش ها و رويکردها آشنا بوده و ار آن ها در اداره ي کلاس و آموزش دروس گوناگون استفاده نمايند. همکاران عزيز با توجه به شرايط کلاس و تجارب خود مي توانند به نحو بهتر و شيوه هاي جذاب تري در دروس گوناگون از اين روش استفاده نمايند .منبع :schoolتاريخ : پنجشنبه سیزدهم آذر 1393 | 16:56 | نویسنده : بهروز علمی مریان |

به گزارش بسیج فرهنگیان به نقل از خبرگزاری مهر، پدر و مادر در تربیت و آموزش فرزندان خود نقش مهم و سرنوشت سازی را ایفا می کنند. مادران به دلیل اینکه مدت زمان بیشتری را به نسبت پدران در منزل حضور داشته و کنار فرزندان هستند، نقش بیشتری را به نسبت پدران بازی می کنند. مطالعات محققان دانشگاه میشیگان نشان می دهد که تحصیلات مادران می تواند تاثیر به سزایی را در موفقیت فرزندان و همینطور کسب مدارج دانشگاهی آنها ایفا کند.

مادر تحصیلکرده نه تنها نقش مضاعفی را در تشویق فرزندان در فراگیری دروس دارد بلکه می تواند یادگیری دروس مختلف را برای فرزندانش تسهیل کند. "ساندرا تانگ"، یکی از روانشناسانی است که در تیم تحقیقاتی دانشگاه میشیگان حضور داشته، وی در این رابطه می گوید:"در این مطالعه، کودکان مختلفی را مورد بررسی قرار دادیم. کودکانی که مادران تحصیلکرده ای داشته اند در دروسی مانند ریاضی و قرائت متون نسبت به سایرین موفق تر بوده و در رتبه بالاتری نسبت به کودکانی قرار گرفتند که مادرانشان تحصیلات آکادمیک نداشتند."

از سوی دیگر، فرزندانی که مادرانشان تحصیلات آکادمیکشان را پس از به دنیا آمدن آنها ادامه می دهند نسبت به سایر فرزندانی که مادرانشان در گذشته تحصیلات خود را انجام داده اند، موفق تر هستند. زیرا فرزندان نیز با دیدن تلاش و کوشش مادرانشان ترغیب به تحصیل می شوند و انگیزه مضاعفی پیدا می کنند.تاريخ : شنبه یکم آذر 1393 | 23:2 | نویسنده : بهروز علمی مریان |
http://www.uplooder.net/img/image/100/cfb7583c7be082fed1eeb1f687074df9/%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1.jpg

اهمیت یادگیری، در ارتقای عملکرد انسان نهفته است. یادگیری، آموزشی است که منجر به تغییر رفتار می‌شود. بنابراین آموزش، ابزاری برای رسیدن به هدف یادگیری است. شرط توسعه سازمانها و انسانهای مدرن، یادگیری است. زیرا که یادگیری، موضوع توسعه و زمینه‌ساز آن است. از این‌رو انسانهای آگاه و یادگیرنده، همواره در تکاپوی بهبود رفتارهای خویش بوده و موانع مُخلّ یادگیری را از سر راه برمی‌دارند. انسانهای یادگیرنده، عضلات ذهنی منعطفی دارند. همانگونه که داروین بیان می‌دارد، "نه قوی‌ترین موجودات و نه هوشمندترین‌شان نیستند که بقای خود را حفظ می‌کنند، بلکه انطباق‌پذیرترین موجوداتند که می‌توانند حیات آینده خود را تضمین کنند."

تبدیل‌شدن به یک انسان یادگیرنده می‌تواند در قالب مدل Master  انجام گیرد. این مدل، روشی علمی برای مهارت‌یافتن در زمینه‌های مختلف بویژه در حوزه کسب‌وکار است که از سرواژگان معادل عبارات انگلیسی زیر استخراج شده است:

•    انگیزش ذهنی  :(Motivating your mind)
انگیزش، مقدمه‌ی یادگیری است و نگرش غلط و یا منفی نسبت به یادگیری، در فرآیند آن ایجاد اختلال خواهد کرد. به این معنا که اگر نخواهیم یاد بگیریم، نمی‌توانیم بیاموزیم.

•    کسب اطلاعات (Acquiring the information)

   همانطور که  پیش‌تر گفته شد، کسب و ذخیره‌سازی اطلاعات باید به شیوه‌ای که کاملاً متناسب با ترجیحات حسی یادگیرنده باشد انجام گیرد.

•    کنکاش معنا (Searching out the meaning)

از برکردن و حفظ بی‌قاعده مطالب، منجر به ایجاد دانش نمی‌شود. بلکه دانش، زاییده‌ی جست‌وجو و ذهنی جویش‌گر است. لذا باید با بازارگردی و تجربه آموخته و پیاده‌سازی آنها در کسب‌وکار ، اطمینان حاصل کنیم که موضوع را به شکل تمام و کمال آموخته‌ایم.

•    آزادکردن ظرفیت ذهن(Triggering the memory)

استراتژی‌های بسیاری برای آزادسازی ظرفیت نامحدود ذهن وجود دارد. ارتقای مهارتهای شخصی از جمله راهکارهای تبدیل ظرفیت‌های بالقوه ذهنی به ظرفیت بالفعل است که تقاضا می‌کنم در این خصوص به کتاب 40 گفتار پیرامون ارتقای مهارتهای شخصی در کسب‌وکار مراجعه کنید. جالب آنکه در اخبار آمده بود که محققان توانسته‌اند یک بالگرد را تنها به کمک نیروی ذهن انسان و انتقال امواج از طریق کلاه EEG به پرواز درآورند، که این دستاورد نشانگر ظرفیت بسیار بالای ذهن آدمی است. برای آشنایی بیشتر با ابزارهایی نظیر EEG که در پزشکی و نیز بازاریابی کاربرد یافته‌اند، به کتاب نورمارکتینگ: نظریه  وکاربرد، مراجعه کنید.

•    به نمایش درآوردن دانسته‌ها (Exhibiting what you know)
دانسته‌های خود را در اشکال مختلف مثل سخنرانی برای دیگران (حتی یک نفر) و یا آوردن روی کاغذ، تجلی دهید. این روش هم به عمیق شدن دانش آدمی و هم خودآزمون‌گری مهارتهای شخصی، کمک شایانی می‌کند.

•    تأمل در خصوص روش یادگیری(Reflecting on how you’ve learned)

در خصوص تجربه یادگیری خود ( نه آن چیزی که آموخته‌ایم، بلکه چگونگی یادگیری‌مان) کمی بیندیشیم، تا به یک روش جامع  و کامل برای یادگیری دست یابیم. تفکر عمیق و درون‌نگری به این شیوه، موجب روشن شدن نقاط ضعف می‌شود.
پیروی از مراحل فوق، ما را به سمت تبدیل شدن به انسانی یادگیرنده رهنمون می‌سازد و البته تجربه عملی این مراحل در بازار است که به دانش آموخته‌شده عمق می‌بخشد و آن را ملکه ذهن می‌کند. پس در لباس یک فروشنده، مدیر و یا فردی علاقمند به حوزه کسب‌وکار و بازاریابی، خود را دانشجوی همیشگی بازار بدانیم و از آموزش غافل نشویم 

برگرفته از :سایت انجمن تکنولوزی آموزشی ایرانتاريخ : دوشنبه بیست و ششم آبان 1393 | 23:23 | نویسنده : بهروز علمی مریان |

جملات تکمیلی جهت تقویت روان خوانی و املای دانش آموزان پایه اول ابتدایی

 نشانه های ۲

با سلام:

جملاتی رو که در زیر مشاهده می کنین ، جهت تکمیل روان خوانی دانش آموزان پس از یادگیری هر صداست. شما می تونین از این جملات بعد از یادگیری و خوندن جملات هر درس ازکتاب استفاده کنین.این فعالیت باعث میشه که تشخیص دانش آموزان در شناخت صداها و کلمات بیشتر بشه و در واقع این فعالیت موجب تثبیت یادگیری و تمرین بیشتر آموخته میشه.

این جملات رو بعد از تدریس علامت ( تشدید    ّ ) در اختیارشون میذاریم تا بخونن یا از روی اونا بنویسن.

مادر بزرگم برای زیارت به مکّه رفته بود.

او برای همه ی بچّه ها یک بسته مداد رنگی آورد.

من از مادر بزرگم تشکّر کردم.

مداد رنگی خود را به کلاس بردم.

در زنگ نقّاشی یک درخت و چند پرنده کشیدم.

آموزگار به من گفت: آفرین خیلی با دقّت کشیده ای.

این جملات رو بعد از تدریس صدا و نشانه ( ص ) در اختیارشون میذاریم تا بخونن یا از روی اونا بنویسن.

در فصل زمستان هوا خیلی سرد می شود.

برف روی زمین و کوه ها را می پوشاند.

صدای پرندگان کمتر به گوش می رسد.

گاهی از روز ها هوا صاف و آبی می شود.

فصل زمستان سه ماه دارد. دی، بهمن و اسفند.

هر فصل زیبایی مخصوص به خود دارد.

این جملات رو بعد از تدریس صدا و نشانه ( ذ ) در اختیارشون میذاریم تا بخونن یا از روی اونا بنویسن.

هر روز که صدای اذان به گوش می رسد، آذر چادرش را به سر می کند و همراه مادرش به سمت مسجد می رود.

او در کنار مادرش در صف می ایستد و نماز می خواند.

چون تابستان گذشته آذر به سن نه سالگی رسیده است.

او از خواندن نماز لذّت می برد.

این جملات رو بعد از تدریس صدا و نشانه ( ع ) در اختیارشون میذاریم تا بخونن یا از روی اونا بنویسن.

مادر معصومه معلّم است.

او دانش آموزان را به یک مزرعه ی گندم برد.

معلّم در باره ی کاشتن و درو کردن گندم برای بچّه ها گفت، که کشاورزان خیلی تلاش می کنند.

ما باید در مصرف نان دقّت کنیم و اسراف نکنیم.

بچّه ها بعد از بازی، شروع به جمع کردن ساقه های گندم کردند.

عصر از معلّم خود تشکّر کردند و به سمت خانه رفتند.

این جملات رو بعد از تدریس صدا و نشانه ( ث ) در اختیارشون میذاریم تا بخونن یا از روی اونا بنویسن.

ثریّا و کیومرث خواهر و برادر هستند.

ثریّا دختر پاکیزه ای است.

او موقع خوردن میوه دست های خود را با آب و صابون می شوید.

کیومرث هم مثل ثریّا پاکیزه است.

او هر شب دندان ها و لثه ی خود را تمیز می شوید.

آن ها می دانند کثیفی باعث بیماری می شود.

این جملات رو بعد از تدریس صدا و نشانه ( ح ) در اختیارشون میذاریم تا بخونن یا از روی اونا بنویسن.

محمّد هر روز صبح زود از خواب بیدار می شود.

ورزش می کند، دست و صورت خود را با صابون می شوید، با حوله خشک می کند، صبحانه می خورد و به مدرسه می رود.

در مدرسه به صحبت معلّم گوش می دهد، بدون اجازه حرف نمی زند.

او از زحمت های معلّم خود تشکّر می کند و احترام به بزرگتر ها را فراموش نمی کند.

این جملات رو بعد از تدریس صدا و نشانه ( ض ) در اختیارشون میذاریم تا بخونن یا از روی اونا بنویسن.

تابستان گذشته به شهر مشهد رفتم.

وقتی به آن جا رسیدم، صبح زود بود.

اوّل به حرم حضرت رضا(ع) رفتم، وضو گرفتم، نماز خواندم و دعا کردم.

بعد برای دیدن دوستم رضا رفتم.

او از دیدن من خیلی خوش حال شد.

من و رضا از جاهای دیدنی و زیارتی شهر مشهد دیدن کردیم.

آن روز ها به من خیلی خوش گذشت و هرگز فراموش نمی کنم.

این جملات رو بعد از تدریس صدا و نشانه ( ط ) در اختیارشون میذاریم تا بخونن یا از روی اونا بنویسن.

مادر فاطمه معلّم است.

او زنگ ورزش، بچّه ها را به حیاط مدرسه برد.

چند تن از بچّه ها در وسط حیاط طناب بازی می کردند.

بچّه های دیگر هم در یک طرف توپ بازی می کردند.

طولی نکشید که آسمان ابری شد و چند قطره باران بارید.

آموزگار گفت: بچّه ها همه آهسته به کلاس برویم تا هر طور که می دانید بازی کنیم.

این جملات رو بعد از تدریس صدا و نشانه ( غ ) در اختیارشون میذاریم تا بخونن یا از روی اونا بنویسن.

پدر اصغر باغبان خوبی است.

او از درخت ها و گل های باغ به خوبی نگه داری می کند.

او در باغ سه مرغ، دو خروس و پنج مرغابی دارد.

یک روز بچّه ها به باغ عمو اصغر رفتند. او به بچّه ها گفت: گل نچینید چون ممکن است تیغ گل ها به دستتان برود.

این جملات رو بعد از تدریس صدا و نشانه ( ظ ) در اختیارشون میذاریم تا بخونن یا از روی اونا بنویسن.

آموزگار گفت: در سال هزار و سی صد و پنجاه و هفت مردم مسلمان ایران ، از ظلم شاه بسیار ناراحت بودند.

چون شاه ظالم به مردم ظلم می کرد.

مردم ایران شاه را از کشور بیرون کردند.

طولی نکشید که امام خمینی به ایران آمد و انقلاب اسلامی پیروز شد.

ناگهان صدای زنگ مدرسه به گوش رسید و همه بچّه ها از معلّم خداحافظی کردند.

ناظم مهربان مواظب بود که بچّه ها با نظم و ترتیب از مدرسه خارج شوند.

 تاريخ : شنبه هفدهم آبان 1393 | 18:45 | نویسنده : بهروز علمی مریان |

جملات تکمیلی جهت تقویت روان خوانی و املای دانش آموزان پایه اول ابتدایی

 نشانه های ۱

با سلام:

جملاتی رو که در زیر مشاهده می کنین ، جهت تکمیل روان خوانی دانش آموزان پس از یادگیری هر صداست. شما می تونین از این جملات بعد از یادگیری و خوندن جملات هر درس ازکتاب استفاده کنین.این فعالیت باعث میشه که تشخیص دانش آموزان در شناخت صداها و کلمات بیشتر بشه و در واقع این فعالیت موجب تثبیت یادگیری و تمرین بیشتر آموخته میشه.

این جملات رو بعد از تدریس صدا و نشانه ( س ) در اختیارشون میذاریم تا بخونن یا از روی اونا بنویسن.

بابا آمد.

بابا سبد داد.

اسب

اسد با اسب آمد.

این جملات رو بعد از تدریس صدا و نشانه ( او ) و ( ت ) در اختیارشون میذاریم تا بخونن یا از روی اونا بنویسن.

بابا با اسب آمد.

او دست داد.

او بادام دارد.

این جملات رو بعد از تدریس صدا و نشانه ( ر ) در اختیارشون میذاریم تا بخونن یا از روی اونا بنویسن.

ابر بود.

سرما بود.

برادرم در روستا است.

او آرام در سرما آمد.

برادرم در دست تبر دارد.

مادر او را دوست دارد.

این جملات رو بعد از تدریس صدا و نشانه ( ن ) در اختیارشون میذاریم تا بخونن یا از روی اونا بنویسن.

آن مرد ساسان نام دارد.

او در باران ماند.

ساسان در دست، نان، انار دارد.

این جملات رو بعد از تدریس صدا و نشانه ( ای ) در اختیارشون میذاریم تا بخونن یا از روی اونا بنویسن.

در ساری آسمان ابری است.

باران نم نم می بارد.

امیر بیرون بود.

من او را دیدم.

این جملات رو بعد از تدریس صدا و نشانه ( ز ) در اختیارشون میذاریم تا بخونن یا از روی اونا بنویسن.

مادرم از بازار زود آمد.

او در دست سبزی دارد.

او سبد را از زمین بر می دارد.

مادرم سبزی را در سبد می ریزد.

این جملات رو بعد از تدریس صدا و نشانه ( ِ اِ ) در اختیارشون میذاریم تا بخونن یا از روی اونا بنویسن.

اسم این زن سودابه است.

او مدیر دبستان آزادی است.

سودابه امروز بیمار است.

آزاده به دیدن سودابه آمده است.

این جملات رو بعد از تدریس صدا و نشانه ( ش ) در اختیارشون میذاریم تا بخونن یا از روی اونا بنویسن.

شادی دانش آموز است.

مادرش او را با ماشین به مدرسه می برد.

برادرش آرش شیرینی دوست دارد.

او می داند شام دیشب شور بود.

این جملات رو بعد از تدریس صدا و نشانه ( ی ) در اختیارشون میذاریم تا بخونن یا از روی اونا بنویسن.

دریا بسیار زیبا است.

من دریای آبی را دوست دارم.

یک سایه روی دریا است.

مردی در دریا شنا می کند.

این جملات رو بعد از تدریس صدا و نشانه ( ُ اُ ) در اختیارشون میذاریم تا بخونن یا از روی اونا بنویسن.

مراد در روستا است.

او سه بز دارد.

او برای آنان سبزی می ریزد.

بز سبزی را دوست دارد.

این جملات رو بعد از تدریس صدا و نشانه ( ک ) در اختیارشون میذاریم تا بخونن یا از روی اونا بنویسن.

این اردک در آب است.

اردک در آب شنا می کند.

اردک شنا کردن را دوست دارد.

آن کودک اردک را تماشا می کند.

این جملات رو بعد از تدریس صدا و نشانه ( و ) در اختیارشون میذاریم تا بخونن یا از روی اونا بنویسن.

بابک و امید بازی می کردند.

آنان تند می دویدند.

داور سوت زد و بازی را تمام کرد.

بابک و کریم ورزش را دوست دارند.

این جملات رو بعد از تدریس صدا و نشانه ( پ ) در اختیارشون میذاریم تا بخونن یا از روی اونا بنویسن.

پری پرستار است.

او در بیمارستان پارس کار می کند.

او برای بیماران دارو می آورد.

پری روی بیماران پتو می اندازد.

او دستور پزشک را به کار می بندد.

این جملات رو بعد از تدریس صدا و نشانه ( گ ) در اختیارشون میذاریم تا بخونن یا از روی اونا بنویسن.

مادر بزرگ نرگس در گرمسار زندگی می کند.

او یک گاو و سه بز و شش اردک دارد.

مادر بزرگ با شیر گاو، ماست، پنیر و کره درست می کند.

او می گوید: شیر ویتامین دارد و بدن به آن نیاز دارد.

این جملات رو بعد از تدریس صدا و نشانه ( ف ) در اختیارشون میذاریم تا بخونن یا از روی اونا بنویسن.

دیروز برف بارید و زمین را سفید کرد.

امروز آفتاب تابید و برف را آب کرد.

پس از اسفند، فروردین می رسد.

در فروردین شکوفه فراوان دیده می شود.

فروردین زیبا و دیدنی است.

این جملات رو بعد از تدریس صدا و نشانه ( خ ) در اختیارشون میذاریم تا بخونن یا از روی اونا بنویسن.

دیروز اختر در باران به خانه آمد.

روسری او خیس بود.

بخاری خاموش بود.

اختر بیمار شد.

مادر از داروخانه برای او دارو خرید.

اختر از دارو استفاده کرد و خوب شد.

این جملات رو بعد از تدریس صدا و نشانه ( ق ) در اختیارشون میذاریم تا بخونن یا از روی اونا بنویسن.

قاسم در پارک آرام قدم می زد.

وقتی امین را دید او یک قفس در دست داشت.

در آن قفس یک قناری زیبا بود.

قاسم گفت: قناری قفس را دوست ندارد.

امین قناری را آزاد کرد.

این جملات رو بعد از تدریس صدا و نشانه ( ل ) در اختیارشون میذاریم تا بخونن یا از روی اونا بنویسن.

مادر از اداره به منزل آمد.

او گفت: خاله ی لیلا تلفن کرده و از زابل می آید.

من خیلی شادی کردم.

فردا خاله ی لیلا با سه شاخه گل مریم آمد.

من به او سلام کردم.

او لبخند زد و مرا بوسید.

این جملات رو بعد از تدریس صدا و نشانه ( ج ) در اختیارشون میذاریم تا بخونن یا از روی اونا بنویسن.

جمشید مرد جوانی است.

او یک کشاورز درست کار و با ایمان است.

او در کرج زندگی می کند.

برای نماز به مسجد می رود.

او در زمین اسفناج می کارد.

جمشید می داند، اسفناج ویتامین دارد.

این جملات رو بعد از تدریس صدا و نشانه ( و ُ ) در اختیارشون میذاریم تا بخونن یا از روی اونا بنویسن.

دو روز پیش پدرم از مسافرت آمد.

او برای من یک جایزه گرفته بود.

در آن کادو یک خوراکی خوش مزه و دو خودکار بود.

من آن خوراکی را خوردم و از پدر سپاس گزاری کردم.

این جملات رو بعد از تدریس صدا و نشانه ( ه ) در اختیارشون میذاریم تا بخونن یا از روی اونا بنویسن.

کشور ما شهر ها و روستا های بسیاری دارد.

ما در شهر تهران زندگی نمی کنیم.

تهران شهر بزرگ و زیبایی است.

ولی در این شهر به سختی می شود آسمان آبی را دید.

زیر آسمان این شهر پر از دود ماشین هاست.

من همیشه دوست داشتم که شب های تهران پر از ستاره های زیبا باشد.

ولی می دانم روستا هوایی تمیز و شب هایی پر از ستاره دارد.

این جملات رو بعد از تدریس صدا و نشانه ( چ ) در اختیارشون میذاریم تا بخونن یا از روی اونا بنویسن.

چوپان گوسفندان را به چراگاه می برد.

مردم ایل در چادر زندگی می کنند.

کنار رودخانه چند درخت و قارچ روییده است.

دختری زیبا از چشمه آب بر می دارد.

این جملات رو بعد از تدریس صدا و نشانه ( ژ ) در اختیارشون میذاریم تا بخونن یا از روی اونا بنویسن.

مژگان ورزش کار است.

او در رشته ژیمناستیک مسابقه داد.

مژگان در رشته ژیمناستیک قهرمان شد.

پدرش برای او یک ژاکت و دو بسته ماژیک خرید.

مژگان از جایزه ای که پدرش برایش گرفت، خیلی شاد شد.

این جملات رو بعد از تدریس صدا و نشانه ( خوا ) در اختیارشون میذاریم تا بخونن یا از روی اونا بنویسن.

ژاله یک خواهر کوچک دارد.

او هر روز قبل از خواب کنار تخت خواب خواهرش می نشیند و برای او کتاب می خواند.

ژاله کتاب خواندن را دوست دارد.

او امروز از مادرش خواهش کرد تا برای او دو جلد کتاب بخرد.

مادرش هم در خواست او را قبول کرد.تاريخ : شنبه هفدهم آبان 1393 | 18:44 | نویسنده : بهروز علمی مریان |

را ه هایی برای بهبود یادگیری نشانه ها

با سلام،

امروز می خوام چند تا روش برای آموزش هر چه بهتر الفبا در كلاس اول ارائه كنم. البته این مطلب رو هم ذكر كنم كه اكثر معلم های عزیز از این روشها استفاده می كنند. اگه نكته ای نیز مد نظر شما است، در قسمت نظرات همین پست مطرح كنید.

راهكار اول: ایجاد انگیزه

از مهمترین اصول به شمار می ره چرا كه، برای كاشت دانه باید ابتدا زمین رو آماده کرد. برای پذیرفتن مطالب جدید هم باید زمینه و انگیزه هایی را در فراگیران ایجاد نمود كه می تواند این كار به شكل های مختلفی صورت پذیرد مانند: آوردن یك وسیله به كلاس، استفاده از عكس و پوستر، طرح یك سؤال و ...

راهكار دوم: تهیه دفتر خلاقیت

نحوهﻯ تهیه این دفتر به این صورت هستش كه در جلسه دیدار با اولیا، از اولیای دانش آموزان می خواهیم كه یك دفتر 80 برگ برای دفتر خلاقیت انتخاب كنند و اون رو به صورت زیر آماده كنند:                                    هر نشانه ای كه تدریس می شه، از كاغذ رنگی برش می زنند و به دفتر خلاقیت می چسبونند. یك صفحه بعد تكه هایی از روزنامه ها رو می برند، برای اینكه دانش آموز راحت تر بخونه،بهتره كه بریده روزنامه از قسمت تیتر روزنامه باشه. در ادامه باید دانش آموز دور نشانه ای كه تدریس شده یك خط بسته بكشه.

راهكار سوم: تهیه كاردستی

می تونیم برای برخی از حروف بگیم تا دانش آموزان كاردستی درست كنند. مثلا برای تدریس درس "ﺳ،س" یك "سبد" با مقوا و چیزهای دیگه درست كنند. این كار علاوه بر ایجاد انگیزه در تدریس درس جدید، به بهبود حیطهﻯ مهارتی دانش آموزان نیز كمك می كنه. البته توصیه می كنم كه برای همه حروف از این روش استفاده نكنید، چون ممكنه بعضی از والدین شاكی بشن!

راهكار چهارم: تهیه متن توسط معلم

در این روش معلم باید یه متن رو آماده كنه و از دانش آموزان بخواد كه دور حروف مشخص شده را خط بكشند. البته این كار رو می شه در جلسه دیدار با اولیا هم پخش كرد، تا دانش آموزان در خانه آن را حل كنند و در پوشه كار خود قرار بدند. در زیر یك نمونه متن آوردم:

با سلام خدمت شما اولیای محترم؛

از دانش آموزتان بخواهید تا دور نشانه های "ﺳ ، س" ، "د" و "ﺗ ، ت" خط بكشد. ( لطفا پس از تكمیل تمرین، آن را داخل پوشه كار قرار دهید.)         

     یكی بود، یكی نبود، غیر از خدا هیچ كس نَبود. غروب یك روز سَرد و پاییزی بود. علی كوچولو حوصله اش سَر رفت. دیگر نمی دانست چه بازی كند. مادَرش گفت: «گل پسر، قند عسل برو یك نقاشی زیبا بكش.»

     علی خوشحال شد، دفتر نقاشی، مِداد سیاه و مِدادهای رنگی خود را در سَبَد كوچكش گذاشت، پشت پنجره رفت و همان جا نشست.

     باد هوهو می كرد و لا به لای شاخ و بَرگ دِرَخت ها می پیچید. در این موقع یك بَرگ خشكیده همراه با باد پایین آمَد و روی دَفتر سفید علی كوچولو اُفتاد. علی وقتی آن را دید فهمید كه در مورد چه چیزی نقاشی بِكشد. با مِداد سیاه شكل بَرگ را توی دفترش كشید و بعد آن را با مِداد زرد رنگ زد.

     نقاشی علی خیلی قشنگ شُد. علی آن را بَرداشت و با خوشحالی به اُتاق بَرگشت تا به مادرش نشان دَهد.

راهكار پنجم: تهیه شكل مناسب برای هر نشانه

برای معنی دار كردن حروف و نشانه ها می تونیم به دانش آموزان بگیم، تا یك شكل مرتبط با نشانه جدید در یك برگه A4 نقاشی كنند و اون رو در پوشه كارشون قرار بدهند. به عنوان مثال در تدریس نشانه "ﻧ،ﻥ" می تونیم بگیم كه انواع نان ها رو (سنگك، تفتان، باگت،بربری، لواش و ...) در یك برگه بكشند. هر جلسه هم 3 – 2 تا از بهترین كارها رو می گیریم و به بُرد كلاس (دیوار كلاس!) نصب می كنیم.

راهكار ششم: تهیه جدول تركیب صداها

در اینجا باید یك جدول برای تركیب نشانه های خوانده شده آماده كنیم و اون رو در جلسه دیدار با اولیاء پخش كنیم. یك جدول تركیب صدا بعنوان نمونه در زیر آوردم:

     با سلام خدمت شما اولیای محترم؛ جدول زیر برای تركیب صداها آماده شده است. دانش آموز عزیز، لطفا آن را در خانه به كمك بزرگتر تمرین كن.


آ - ا

اَ -َ

او - و

با

ﺑَ

بو

سا

ﺳَ

 سو

مـ

ما

مـَ

 مو

د

دا

دَ

دو

    در توضیح اینكه اولیا چطور این جدول رو با دانش آموز تمرین كنن؛ باید بگم كه نحوه تمرین این جدول به صورت شعر هست، مثلا؛

                                    " م " با " آ " چی می شه؟                  ما، ما، ما می شه

یا اینكه؛                         " د " با " اَ " چی می شه؟                  دَ، دَ ، دَ می شه

راهكار هفتم: تهیه جدول نشانه های خوانده شده

برای اجرای این روش ابتدا باید جدولی تهیه كنین و در خانه های آن نشانه ها را قرار بدین. به این صورت كه، برخی از حروف تدریس شده و برخی از حروفی كه هنوز تدریس نشده است را در جدول قرار میدیم. در ادامه از دانش اموزان می خواهیم كه خانه ی نشانه های خوانده شده را رنگ بزنن. پس از اتمام كار این برگه داخل پوشه كار دانش آموز قرار خواهد گرفت. برای درك بهتر موضوع یه نمونه جدول در زیر درج شده است.

فرزند گلم : نشانه هایی را كه خوانده ای، با مداد زرد رنگ بزن.

خ

ع

ب

ذ

ص

آ

د

ش

س

ی

ر

گ

ن

و

ز

ژ

ب

ل

اَ

ا

ظ

م

ک

ذ

او

پ

راهكار هشتم: دفتر جمله سازی

شاید به عقیده برخی از معلمان، دانش آموزان كلاس اول ابتدایی نیازی به دفتر جمله نویسی نداشته باشن. اما به نظر این حقیر با دانش آموز هر نوع برخوردی كنید، بازخوردی از همان جنس خواهید گرفت. در ساده ترین حالت می توان، بعد از تدریس چند نشانه كلماتی را به دانش آموز داد، تا با آن جمله بسازند (كه حتی خود این روش در حیطه نوشتن فعال به شمار می آید.)

می توان جمله ای ساده را به صورت به هم ریخته به دانش آموزان داد تا آن را مرتب كنند.

می توان كلمه ای داد تا دانش اموزان هم خانواده های آن را بنویسند. به عنوان نمونه؛ برای كلمه دارَد می توان دارَم، داری، دارَند و ... را نوشت. (البته در این بخش باید به سادگی سوالات نیز توجه شود، تا دانش آموزان دچار سر در گمی نشوند.)تاريخ : شنبه هفدهم آبان 1393 | 18:43 | نویسنده : بهروز علمی مریان |

انجمن اولیا و مربیان، هیأت منتخبی از پدران و مادران دانش آموزان، به همراه مربیان مدرسه است که با هدف تلاش و همکاری در راه پیشبرد امور آموزشی و پرورشی دانش آموزان تشکیل می شود.

این هیأت، پیشنهادات و طرح های مفیدی را به مدیر و دیگر مسئولان مدرسه ارائه می دهد و در اداره بهتر امور، یاور صمیمی مدرسه به شمار می آید.

 

در نظام آموزشی ما، برای فعالیت انجمن های اولیا و مربیان، آیین نامه ویژه ای تدوین و در آن اهداف و وظایف انجمن توضیح داده شده است. اولیا به عنوان صاحبان اصلی سرمایه های با ارزش انسانی، دارای حق اظهار نظر، حق نظارت و در بعضی موارد حق دخالت در مسائل آموزش و پرورش هستند و تنها در این صورت است که فرآیند پیچیده و عمیق تعلیم و تربیت می تواند به شکل درست و شایسته ای به اجرا گذاشته شود و موجب رشد و تعالی گردد.

اهمیت ارتباط و تبادل نظر اولیا و مربیان
مهم ترین نقش در پرورش و رشد فکری و روانی کودک بر عهده ی اولین نهاد تربیتی  یعنی خانواده است. ممکن است رفتار و شیوه های تربیتی مربیان، با رفتار و روش های تربیتی اولیا در خانواده متفاوت یا احیانا متضاد باشد که در این صورت، تأثیرهای ویرانگری بر شخصیت کودک و نوجوان دارد؛ از این رو، یکی از اصول مسلّم تربیتی، ارتباط و تبادل نظر میان اولیا و مربیان است.

 

در سیستم آموزشی و پرورشی ما، این ارتباط از طریق انجمن اولیا و مربیان صورت می گیرد. و در واقع انجمن، شیوه های گوناگون ارتباط، هماهنگی و همکاری اولیا را با مربیان مدارس مشخص و معیّن می کند.

از سوی دیگر، تا هنگامی که اهمیت ارتباط میان خانواده و مدرسه برای اولیا روشن نشود، نمی توان آن ها را در مسائل آموزشی و پرورشی دانش آموز مشارکت داد. خانه و مدرسه زمانی می توانند رسالت آموزشی و تربیتی خاص خود را به نحو مطلوب انجام دهند که هر یک شناخت تربیتی کافی داشته باشند و نقش تربیتی خاص خود را با بصیرت ایفا کنند.

 

انجمن اولیا و مربیان که در جهت رشد و آگاهی پدران و مادران و دست اندرکاران تعلیم و تربیت در مدارس گام بر می دارد، باید در تعلیم و تبیین نقش های تربیتی خانه و مدرسه اهتمام ورزد.

اهداف عمده انجمن اولیا و مربیان
به طور کلی می توان اهداف عمده انجمن اولیا و مربیان را در موارد زیر خلاصه کرد:

آگاه کردن اولیا به مسائل دینی، تربیتی، اخلاقی و مشاوره با آنان در هماهنگ کردن روش های تربیتی و آموزشی در محیط خانه و مدرسه؛ ایجاد و تحکیم پیوندهای عاطفی، اخلاقی و انسانی بین اولیای دانش آموزان و مربیان مدرسه؛ بهره مندی هرچه بیش تر از امکانات اولیا برای تهیه، تدارک و تکمیل امکانات آموزشی، پرورشی و بهداشتی مدرسه؛ و پیشرفت دانش آموزان در مسائل تربیتی و تحصیلی و برطرف کردن نقص های موجود در این زمینه، همچنین هم فکری، تلاش، یاری و همکاری برای بهبود و پیشرفت هر چه بهتر امر آموزش و پرورش دانش آموزان

اهم وظایف انجمن اولیا و مربیان
یکی از راه های بسیار مؤثر در بالا بردن سطح آموزش و تربیت دانش آموزان، این است که معلمان و مربیان پی درپی از رفتار دانش آموزان در خارج از مدرسه، و نیز والدین از چگونگی پیشرفت تحصیلی واخلاقی دانش آموزان در مدرسه مطلع شوند.

 

همین آگاهی و پی گیری از پیشرفت، افت تحصیلی و نیز مسائل تربیتی و اخلاقی دانش آموزان، موجب تلاش و کوشش در برطرف کردن واصلاح رفتار آن ها از سوی اولیا و مربیان می گردد که در نهایت، به بالا رفتن سطح آموزش و اخلاق دانش آموزان می انجامد.

مربیان و والدین نسبت به حقوق کودکان و نوجوانان مسئولیتی خطیر دارند که باید در راه شناخت و رعایت این وظیفه سعی و تلاش کنند. برخی از مهم ترین وظایف اولیا و مربیان بدین شرح است:

۱- شناخت کودکان و درک و تحلیل درست از رفتار آنان

۲- ایجاد ارتباطی گرم و پرجاذبه در رفتار با واکنش های صحیح در مقابل کودکان

۳- ایجاد نهایت صبر، بردباری، تحمل و خویشتن داری در برخوردها و ارتباط خود با کودکان، این عمل میزان نفوذ و تأثیر در کودکان و نوجوانان را بیش تر و ارتباط با آن ها را قوی و محکم تر می کند.

۴- مشاوره و برنامه ریزی به منظور تحقق یافتن اهداف انجمن.

۵- تهیه برنامه بهداشتی، پزشکی و نظارت براجرای آن در مدرسه.

۶- همکاری و همفکری با مدیر به منظور برگزاری جلسات ماهیانه اولیا و مربیان در جهت آموزش بهداشت، مسائل تربیتی، دینی و آموزشی.

۷- دعوت از اولیای علاقمند به منظور بهره مندی از خدمات و یاری آنان برای تهیه و تدارک و تکمیل امکانات آموزشی و پرورشی.

۸- همکاری و همفکری با مدیر و مربیان مدرسه در مورد برنامه های اوقات فراغت دانش آموزان و انجام گردش های علمی و تفریحی.

۹- دریافت هدایا و کمک های مالی از اولیا و دیگر افراد خیر و علاقمند.

 

آموزش خانواده ها برای تربیت نسلی کارآمد و موثر

خانواده، پایگاه اصلی تربیت و رشد کودک و نوجوان است و شالوده شخصیتی آن ها در آن جا شکل می گیرد و به تکامل می رسد. در هر جامعه ای، خانواده به عنوان زیربنای مستحکم ساخت اجتماعی و عامل اصلی حفظ و حراست از ارزش های اخلاقی و اجتماعی است.

 

از این رو، یکی از اهداف انجمن اولیا و مربیان، آموزش خانواده ها به منظور آشنا ساختن آنان با اصول تربیتی و نیز ایجاد زمینه های لازم برای مشاوره خانواده است که پیش زمینه ای در راه رشد خانواده ها و هم سویی آنان با نظام تربیتی است.

 

اگر خانواده ها پیش از ورود کودکان به مدرسه، زمینه های لازم را برای آشنایی آنان با محیط مدرسه فراهم سازند، مشکلات بسیاری از دوش مربیان و معلمان مدرسه برداشته شده و زیربنای محکم و قابل اعتمادی برای کودکان ایجاد می گردد.

 

اهمیت ارتباط میان والدین با مربیان
دکتر لی سالک، یکی از استادان روانشناسی کودک و متخصص کودکان در دانشگاه کورنل، درباره اهمیت ارتباط میان والدین با مدرسه می گوید: "وقتی کودک می بیند که شما مدرسه و فعالیت های مربوط به آن را آنقدر مهم می دانید که در آن شرکت می کنید، در درون خود احساس رضایت می کند. شرکت در جلسات خانه و مدرسه به فرزند شما می فهماند که اطلاعات بی واسطه و آزادانه بین شما و آموزگار او رد و بدل می شود. اگر شما به مدرسه اهمیت بدهید، کودک نیز برای مدرسه و آموزگارش احترام بیشتری قابل می شود. وی می گوید کودکانی که والدین شان در فعالیت های مربوط به مدرسه شرکت می کنند، نوعی روحیه اجتماعی پیدا می کنند و نسبت به جامعه و مسائل مربوط به آن احساس مسئوولیت بیشتری دارند. کلیه کودکان، مدرسه را کمی شبیه خانواده، و خانواده را کمی شبیه مدرسه می دانند."

 

تشویق اولیاء مربیان عاملی موثر در تعلیم وتربیت

تشویق، یکی از روش های بسیار مؤثر در تربیت دانش آموزان و نیز پیشرفت علمی آنان است که می تواند از طرف اولیا و مربیان صورت پذیرد. اصولاً تشویق در روح و نهاد دانش آموز اثر فوق العاده ای دارد و او را به انجام کارهای نیک ترغیب می کند. هرانسانی خودش را دوست دارد و می خواهد دیگران به شخصیت او احترام گذارند و از او قدرشناسی کنند، حال اگر دانش آموزی به دلیل موفقیت های تحصیلی و یا انجام کارهای نیک مورد تحسین و تشویق توسط اولیا و مربیان قرار گیرد، به آن کار متمایل می گردد و بالعکس، اگر مورد ناسپاسی و بی توجهی قرار گیرد، از آن امور دل سرد و دلزده می شود. امیرمؤمنان علی علیه السلام در نامه معروف خود به مالک اشتر می نویسد: هرگز نیکوکار و بدکردار پیش تو یک سان نباشند؛ زیرا چنین روشی، نیکوکار را از کار نیک بی رغبت ساخته و بدکردار را به کار بد سوق می دهد.

 

محیط خانواده زیر بنای باروری استعدادها

از آن جا که خانواده، اساسی ترین واحد اجتماع و نیز مؤثرترین عامل تربیت است، هماهنگی و تلاش والدین در خانه، بر تلاش و کوشش مربیان در مدرسه مقدّم است. احترام پدر و مادر نسبت به یکدیگر و نیز نسبت به فرزندان، باعث می شود که محیط خانواده، محیطی کاملاً صمیمی و مهربان شود که این خود در تربیت اخلاقی فرزندان و نیز تحصیلات آن ها بسیار مؤثر است.

 

والدین باید شنوندگان خوبی برای فرزندان شان باشند تا آن ها بتوانند به راحتی نظرات، ابتکارات و نیز مشکلات خود را با آن ها در میان بگذارند و سپس مربیان نیز زمینه را برای باروری استعدادها و ابراز احساسات و عواطف آنان فراهم سازند. دراین راستا انجمن اولیاء و مربیان می تواند نقش کاتالیزور را در تمامی مراحل تعلیم وتربیت ایفا نماید.تاريخ : پنجشنبه هشتم آبان 1393 | 18:27 | نویسنده : بهروز علمی مریان |
تاريخ : شنبه نوزدهم مهر 1393 | 18:30 | نویسنده : بهروز علمی مریان |
سامانه کتابخانه دیجیتال دانشگاه پیام نور با بیش از 110 هزار منبع الکترونیکی در زمینه های مختلف علمی، تخصصی و همچنین انتشار یافته های دانشگاه پیام نور آماده بهره برداری کلیه اعضای محترم علمی، همکاران اداری و دانشجویان عزیز از این امکانات ارزشمند شده است.

علاقمندان جهت استفاده از این سامانه میتونن به آدرس زیر مراجعه کنند .

http://dlib.pnu.ac.ir

اساتید محترم میتوانند با وارد کردن شماره استادی خود به عنوان شناسه کاربری و کد ملی به عنوان گذرواژه وارد سیستم شوند.
کارمندان محترم دانشگاه پیام نور در سطح کشور میتوانند با وارد کردن شماره کارمندی خود به عنوان شناسه کاربری و کد ملی به عنوان گذرواژه وارد سیستم شوند.
دانشجویان عزیز میتوانند با وارد کردن شماره دانشجویی خود به عنوان شناسه کاربری و کد ملی به عنوان گذرواژه وارد سیستم شوند.


تاريخ : چهارشنبه بیست و ششم شهریور 1393 | 10:26 | نویسنده : بهروز علمی مریان |

نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی  در استان فارس - شهرستان مرودشت در مورخه 23 آذر 93 برگزار خواهد شد.

آدرس سایت : http://asmj.ir

پوستر همایش  : http://asmj.ir/images/posterok.jpتاريخ : چهارشنبه بیست و ششم شهریور 1393 | 10:26 | نویسنده : بهروز علمی مریان |

آشنایی باشیوه های تولید مقاله های

 

علمی آی اس آی

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید.ادامه مطلب
تاريخ : جمعه بیست و یکم شهریور 1393 | 19:30 | نویسنده : بهروز علمی مریان |

باز می آید صدای مدرسه
بانگ شادی هوی و های مدرسه
مرغ دل پر می زند از اشتیاق
در هوای با صفای مدرسه
زنگ تفریح است و خوش پیچیده است
عطر بازی در فضای مدرسه
بوی مهر و مهربانی  میدهد
ماه مهر و ابتدای مدرسه
از میان خاطرات کودکی
می روم تا جای جای مدرسه
ناظم مدرسه می گوید : سلام                          
بچه های با وفای مدرسه
جایتان در قلب ما ، خوش آمدید                  
پایتان بر چشمهای مدرسه
ایرج خالصی

 تاريخ : پنجشنبه بیستم شهریور 1393 | 16:21 | نویسنده : بهروز علمی مریان |

فهرست کتابخانه های دانشگاهها و موسسات آموزش عالیتحت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

توجه: در این لیست اسامی دانشگاههایی که دارای لینک کتابخانه نبوده اند، آورده نشده است.

کتابخانه دانشگاه ایلام

کتابخانه دانشگاه اصفهان

کتابخانه دانشگاه الزهرا

کتابخانه دانشگاه امام صادق

کتابخانه دانشگاه بیرجند

کتابخانه دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

کتابخانه دانشگاه سیستان و بلوچستان

کتابخانه دانشگاه شاهد

کتابخانه دانشگاه شهرکرد

کتابخانه دانشگاه شهید باهنر کرمان

کتابخانه دانشگاه شهید بهشتی

کتابخانه دانشگاه صنعتی بابل

کتابخانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

کتابخانه دانشگاه صنعتی سهند

کتابخانه دانشگاه صنعتی شیراز

کتابخانه دانشگاه علامه طباطبایی

کتابخانه دانشگاه علوم پایه دامغان

کتابخانه دانشگاه کاشان

کتابخانه دانشگاه کردستان

کتابخانه دانشگاه گیلان

کتابخانه دانشگاه لرستان

کتابخانه دانشگاه محقق اردبیلی

کتابخانه دانشگاه هنر

کتابخانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کتابخانه دانشگاه هنر اصفهان

کتابخانه دانشگاه یزد

کتابخانه مرکزی دانشگاه امام خمینی

کتابخانه مرکزی دانشگاه بوعلی سینا

کتابخانه مرکزی دانشگاه تبریز

کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس

کتابخانه مرکزی دانشگاه زابل

کتابخانه مرکزی دانشگاه زنجان

کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز

کتابخانه مرکزی دانشگاه شیراز

کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان

کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف

کتابخانه مرکزی دانشگاه علم و صنعت ایران

کتابخانه مرکزی دانشگاه قم

کتابخانه مرکزی دانشگاه مازندران

کتابخانه مرکزی دانشگاه ملایر

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه رازی کرمانشاه

کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه اراک

کتابخانه منطقه ای علوم و فناوری شیرازتاريخ : چهارشنبه نوزدهم شهریور 1393 | 9:24 | نویسنده : بهروز علمی مریان |

کتابخانه های دانشگاههای جهان

 

 

 

Arizona State University

 

Ball State University

 

Bloomsburg University - Harvey A. Andruss Library

 

Boston University

 

Brescia University Library

 

Brown University

 

California Digital Library

 

California State University at Fullerton

 

California State University at Hayward

 

Cambridge University

 

Carnegie Mellon University

 

Case Western Reserve University

 

Central Michigan University

 

Central Missouri State University

 

Chalmers University of Technology (Sweden)

 

Charleston Southern University

 

Chiangmai School of Technology (Thailand)

 

College of Wooster Libraries

 

Columbia University

 

Columbia University Teachers College - Milbank Memorial Library

 

Columbus State University

 

Concord College J. Frank Marsh Library

 

Cornell University

 

Dakota State University - Karl E. Mundt Library

 

Dauphine University Library

 

DongEui University (South Korea)

 

Dublin City University (Ireland)

 

Duke University

 

East Tennessee State University Libraries

 

Eastern Kentucky University

 

Eastern Michigan University

 

Edith Cowan University

 

Emory University - EUCLID

 

Emporia State University - W.A.W. Library

 

Florida Southern College - Roux Library

 

Florida State University

 

Fordham University

 

Gannon University - Nash Library

 

Georgetown University - Lauinger Library

 

Georgia Perimeter College

 

Georgia State University

 

Glasgow University

 

Gwinnett University System Center Library

 

Heriot-Watt University (Scotland)

 

Howard College

 

Illinois Institute of Technology - Paul V. Galvin Library

 

Illinois Wesleyan University - Sheean Library

 

Indiana University Bloomington

 

Indiana University Northwest

 

Indiana University of Pennsylvania

 

International Islamic University Malaysia Library

 

James Madison University

 

Kansas State University

 

Kent State University

 

Kentucky Wesleyan College Library Learning Center

 

Lake Superior State University

 

Leeds University (UK) –

 

Lehigh University

 

Library of the Australian National University –

 

Lingnan College (Hong Kong)

 

Louisiana State University

 

Loyola Marymount University - Von der Ahe Library

 

Loyola University New Orleans - Monroe Library

 

Mansfield University

 

Marist College

 

Marquette University - Memorial & Science Libraries

 

McGill University (Canada)

 

Miami University

 

Middle Tennessee State University

 

Minho University - Documentation Services

 

Montana State University at Bozeman

 

Morningside College

 

Mount Union College

 

Nanyang Technological University (Singapore)

 

Napier University (Scotland)

 

National University of Singapore

 

New Mexico Institute of Mining and Technology

 

New Mexico State University

 

New York University - Courant Institute of Mathematical Sciences

 

Niagara University Library

 

North Dakota State University

 

Northeastern University

 

Northwestern University

 

Oklahoma State University Library

 

Old Dominion University - Perry Library

 

Oxford Brookes University (UK)

 

Penn State Altoona - Robert E. Eiche Library

 

Penn State Harrisburg - Heindel Library, -

 

Princeton University

 

Purdue University

 

Queen's University (Canada)

 

Queensland University of Technology

 

Regent University Library

 

Rice University - Fondren Library

 

Saint Francis College - Pasquerilla Library

 

 تاريخ : چهارشنبه نوزدهم شهریور 1393 | 9:23 | نویسنده : بهروز علمی مریان |

وب سایت پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی  ایران

 

انجمن علوم خاک ايران

ارائه اطلاعات و اخبار جامع از انجمن علوم خاک ایران

http://www.soiliran.org

 

انديشکده روابط بين‌الملل

مرکز پژوهشی و تحقیقاتی روابط بین‌الملل

http://www.irtt.ir

 

انديشگاه شريف

کانون تفکر ثبت شده ملی در وزارت علوم و تحقیقات وفناوری، با هدف توسعه فرهنگی و فکری کشور

http://sharifthinktank.com

 

پژوهشکده باستان شناسي

تاریخچه باستان شناسی در ایران، گروه های پژوهشی، واحدها و...

http://www.icar.ir

 

پژوهشکده پردازش هوشمند علايم

دارای پنج گروه پردازش صوت، پردازش تصویر، پردازش علائم حیاتی، گروه رمز و آنالیز سیگنال و گروه امنیت سیستم ها

http://www.rcisp.ac.ir/

 

پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاريخي- فرهنگي

http://ichto.ir/rcccr

 

پژوهشکده علوم شناختي

تحقیقات پژوهشی علوم شناختی

http://www.iricss.org

 

پژوهشکده مطالعات راهبردي

گروه مطالعات پایه و روش شناسی امنیت، در حوزه مطالعات راهبردي و امنيت ملي

http://www.riss.ir

 

پژوهشکده مهندسي جهاد کشاورزي

تحقیقات کاربردی ، تدوین دانش فنی ، نمونه سازی و توسعه فناوری های مورد نیاز به منظور افزایش بهره وری در صنایع ، اشتغال زایی و جلوگیری از خروج ارز

http://www.eri.ac.ir

 

پژوهشكده آبزي پروري جنوب كشور

مجری پروژه های گوناگون تحقیقاتی مرتبط با آبزی پروری و شیلات وابسته به وزارت جهاد كشاورزی

http://siarc.ir

 |

پژوهشكده آمار

ارائه‌ اطلاعات آماری مورد نیاز پژوهشگران،اجرای طرح‌های پژوهشی در زمینه‌های مربوط به روش‌های تولید آمار، تجزیه و تحلیل آماری، پردازش و استخراج اطلاعات و اطلاع‌رسانی آماری

http://www.srtc.ac.ir

 

پژوهشكده اقليم شناسي مركز ملي اقليم

صدور پیش بینی فصلی كشور و ارزیابی های تغییر اقلیم

http://www.cri.ac.ir

 

پژوهشكده الكترونيك دانشگاه علم و صنعت

دارای سه گروه اتوماسيون و ابزار دقيق، گروه نيمه هادی و گروه طراحی مدار

http://erc.iust.ac.ir

 

پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي

دارای سه گروه مبانی علوم زیستی، مبانی علوم انسانی و فناوری ورزشی

http://www.ssrc.ac.ir

 

پژوهشكده توسعه مديريت كاربردي ايران

موسسه تحقیقاتی، آموزشی و مشاوره در مدیریت، اقتصاد و توسعه اجتماعی

http://www.mdii.org

 

پژوهشكده حفاظت صنعتي و محيط زيست

آلودگی محیط، آب و پساب، میكروبیولوژی و تكنولوژی و واحد خدمات آزمایشگاهی محیط زیست

http://iep.ripi.ir

 

پژوهشكده حمل و نقل

ارائه اطلاعیه های مربوط به حمل و نقل کشور، تحت نظارت وزارت راه و ترابری

http://www.tri.gov.ir

 

پژوهشكده شهيد رضايي - دانشگاه صنعتي شريف

ترویج روحیه خودباوری و نوآوری، دانشجویان و فارغ التحصیلان برای حضوری فعال در عرصه های علمی، پژوهشی و اجرایی كشور

http://srrc.sharif.edu

 

پژوهشكده علوم زمين و جغرافيا

وابسته به دانشگاه سیستان و بلوچستان

http://www.cresg.ir

 

پژوهشكده محيط زيست جهاد دانشگاهي

به منظور دستیابی به توسعه مستمر و حفاظت از محیط زیست

http://www.erijd.ir

 

پژوهشكده مردم شناسي

بانك اطلاعاتی مراسم نوروز، آلبوم عكس، فیلم، و كتابشناسی نوروز

http://www.nowruz.ir

 

پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي

http://www.cscs.ir

 

پژوهشكده هنرهاي ملي

با هدف تقویت امر پژوهش در گروه های هنرهای صناعی، قالی و دستبافته های سنتی، هنرهای وابسته به معماری سنتی، موسیقی سنتی و نمایش های سنتی و آئینی

http://www.tradart.iranmiras.ir

 

پژوهشكده هواشناسي و علوم جو

وابسته به سازمان هواشناسی کشور

http://www.asmerc.ac.ir

 

پژوهشگاه دانش هاي بنيادي (فيزيک - رياضي)

اخبار و اطلاعات دانش های بنیادی فیزیک و ریاضی

http://www.ipm.ac.ir

 

پژوهشگاه دانش هاي بنيادي، پژوهشكده علوم شناختي

اخبار و اطلاعیه های پژوهشگاه دانش های بنیادی و پژوهشكده علوم شناختی

http://www.sis.ipm.ac.ir

 

پژوهشگاه دانش‌هاي بنيادي، مركز تحقيقات فيزيك و رياضي

http://www.ipm.ac.ir/IPM/

 

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

مرکز مطالعات و تحقیقات علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

http://www.ihcs.ac.ir

 

پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران

گرايش تخصصي در حوزه اطلاع‌رساني و انتشار اطلاعات علمي و فني

http://www4.irandoc.ac.ir

 

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

http://www.ricac.ac.ir

 

پژوهشگاه ملاصدراي زنجان

مرکز پژوهشی و تحقیقاتی استان زنجان

http://www.zanjansadra.com

 

پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيک و زيست فناوري

رفع تنگناهاي علمي و اجتماعي ، ايجاد زمينه هاي رشد علمي و اقتصادي ، تربيت محققان مجرب، دستيابي به دانش فني لازم در جهت توسعه فناوري هاي زيستي و كمك به خودكفايي كشور

http://www.nigeb.ac.ir

 

پژوهشگاه هوافضا

وابسته به وزرات علوم، تحقیقات و فناوری

http://www.ari.ac.ir

 

دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي

گروه مدیریت، زبان شناسی، اطلاع رسانی، مردم شناسی، زیبایی شناسی، اقتصاد شهری، مطالعات جمعیت و آمار و ...

http://www.iranculturestudies.com

 

سمپاد

پژوهشگاه آیت‌الله خاتمی

http://yazd.sampad.info/workshops/register

 

شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان

http://www.istt.org

 

کانون جهاد گران شريف

پژوهشکده تحقیقاتی توسعه تکنولوژی

http://www.jdclub.org

 

كانون پژوهش های دریایي پارس

مركز مطالعات خلیج فارس

http://www.persiangulfstudies.com

 

گروه تحقيقاتي پايگاه داده - دانشگاه تهران

تحقیقات بر روی بازیابی اطلاعات، پردازش زبان فارسی، تكنولوژی پایگاه داده و داده كاوی

http://ece.ut.ac.ir/dbrg

 

مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران

پاسخگويی به نيازهای پژوهشی كشور در زمينه­ های فلسفه، حكمت و دانشهاي مرتبط

http://www.irip.ir

 

مؤسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي

ساماندهی و نهادینه كردن فعالیت های پژوهشی در حوزه‌های توسعه‌ای و كاربردی در بخش تأمین اجتماعی

http://www.ssri.ir

 

مؤسسه مطالعات و تحقيقات بين‌المللي تهران

فعالیت در حوزه مسائل استراتژیک امنیت ملی و بین المللی، روابط بین الملل و علوم سیاسی، مطالعات منطقه ای و کشورها، روابط و سیاست خارجی ایران، اقتصاد سیاسی و بین المللی

http://www.tisri.org

 

مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي

هدف از تأسيس مركز، انجام دادن طرح‌های مطالعاتی و تحقیقاتی به منظور ارائه نظرهای كارشناسی و مشورتی به نمايندگان، كميسيون‌ها و هيأت رئيسه مجلس شورای اسلامی است.

http://www.majlis.ir/mhtml/index.php

 

مرکز تحقيقات سياست علمي کشور

http://www.nrisp.org

 

مرکز تحقيقات صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران

ماموریت اصلی این سازمان: مطالعه، پژوهش و سنجش در زمینه های موردنیاز صداوسیما به منظور سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت و ارتقای کیفی برنامه های رادیو و تلویزیون

http://rcirib.ir

 

مرکز تحقيقات صنايع انفورماتيک

http://www.rcii-ir.org

 

مرکز تحقيقات علوم رفتاري

زیر شاخه دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان

http://bsrc.mui.ac.ir

 

مرکز تحقيقاتي و اطلاع رساني سيمرغ

مسائل مربوط به تاریخ تمدن، پیدایش کره زمین، علوم مختلف انسانی، مدیریت، و ...

http://www.senmerv.com

 

مرکز ملي اقيانوس شناسي

به منظور شناسایی و بهره برداری پایدار از منابع عظیم دریایی كشور، پشتیبانی تحقیقات دریایی و ...

http://www.inco.ac.ir

 

مرکز ملي تحقيقات شوري

وابسته به سازمان تحقیقات و آموزش كشاورزی

http://www.insrc.org

 

مركز آموزش و تحقيق كانون فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي

در رشته های علوم انسانی، فنی و مهندسی، هنر، علوم پزشکی، کشاورزی و علوم پایه

http://www.trcga.com

 

مركز اسناد انقلاب اسلامي

مؤسسه پژوهشی تاریخ انقلاب اسلامی ایران

http://www.irdc.ir

 

مركز بين‌المللي قنات و سازه هاي تاريخي آب

مرکز پژوهشی و تحقیقاتی قنات و سازه های تاریخی آب

http://www.icqhs.org

 

مركز تحقيقات پردازش‌هاي فوق سريع

مطالعه و تحقیق در زمینه طراحی و توسعه سیستم های پردازش موازی

http://www.ihpcrc.com

 

مركز تحقيقات كامپيوتر و الكترونيک دانشگاه

فعالیت­ های تحقیـقاتی کاربردی در زمـینه برق، الكترونیک، كامپیوتر و انفورماتیک، سرویس­ دهی به مراكز و سازمان های مختلف صنعتی، آموزشی و اداری

http://uecrc.com

 

مركز مطالعات مديريت و بهره‏وري ايران

وابسته به دانشگاه تربیت مدرس

http://www.impsc.ac.ir

 

مركز مطالعات و پژوهش هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه

گسترش پژوهش در زمينه مسائل و حوزه‌هاي تخصصي جمعيت، تبيين ارتباط بين موضوعات جمعيت و توسعه، جمعيت و منابع، جمعيت و محيط زيست و...

http://www.psrc.ac.ir

 

مركز ملي تحقيقات بيوانفورماتيک

ارائه خدمات بیوانفورماتیک، یادگیری بیوانفورماتیک

http://www.bioinformatics.ir

 

معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري وزارت راه و ترابري

تحت نظارت وزارت راه و ترابری جمهوری اسلامی ایران

http://rahiran.ir

 

موسسه بين المللي مديريت بحران و بهسازي - مرکز ملي مقاوم سازي ايران

http://www.iretrofitting.ir

 

موسسه تحقيق و توسعه پژوهشگران سلامت

ارائه خدمات تحقیقات بازاریابی، شامل طراحی و جمع آوری اطلاعات و آنالیز داده های طرح های تحقیقاتی بازاریابی

http://www.iranianresearchers.com

 تاريخ : چهارشنبه نوزدهم شهریور 1393 | 9:22 | نویسنده : بهروز علمی مریان |


 

آدرس وب سایت گروههای درسی


http://defence-dept.talif.sch.ir

  آمادگي دفاعي

http://preschool.talif.sch.ir

  پيش دبستان

http://history-dept.talif.sch.ir

  تاریخ

http://physicaledu-dept.talif.sch.ir

  تربيت بدني

http://dini-dept.talif.sch.ir

  تعليم و تربيت دينی

http://geography-dept.talif.sch.ir

  جغرافيا

http://technic-dept.talif.sch.ir

  حرفه و فن

http://computer-dept.talif.sch.ir

  رایانه

http://psychology-dept.talif.sch.ir

  روان شناسی

http://math-dept.talif.sch.ir

رياضي

http://eng-dept.talif.sch.ir

  زبانهاي خارجي (زبان انگليسي، زبان فرانسه، زبان آلماني )

http://literature-dept.talif.sch.ir

  زبان و ادبیات فارسی

http://biology-dept.talif.sch.ir

  زيست شناسي

http://chemistry-dept.talif.sch.ir

  شيمــــــي

http://arabic-dept.talif.sch.ir

  عربي

http://socialscience-dept.talif.sch.ir

  علوم اجتماعي

http://science-dept.talif.sch.ir

  علوم تجربی

http://philosophy-dept.talif.sch.ir

  فلسفه و منطق

http://physics-dept.talif.sch.ir

  فیزیک

http://quran-dept.talif.sch.ir

  قرآن

http://socialstudies-dept.talif.sch.ir

  مطالعات اجتماعي

http://art-dept.talif.sch.ir

  هنر

 تاريخ : چهارشنبه نوزدهم شهریور 1393 | 9:16 | نویسنده : بهروز علمی مریان |
 نحوه پاک کردن فلش‌مموری ویروسی

   نویسنده: سميه اميري" كارشناس فناوري اطلاعات"

  با ارائه برخي ترفندهاي رايانه‌يي مي‌توان به پاک کردن فلش‌مموری ویروسی شده دست يافت.

  فلش‌مموري‌ها در حال حاضر داراي كاربرد فراواني هستند و بايد اذعان كرد كه با كمك اين فناوري بسياري از مشكلات در حوزه رايانه قابل حل و آسان شده است كه اين تكنولو‍ژي داراي قابليت‌هاي متفاوتي است.

  اجرای نسخه‌های پرتابل برنامه‌های مختلف، يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي فلش‌مموري است، به طوري كه حافظه‌های فلش در کنار ذخیره‌سازی انواع اطلاعات برای اجرای نسخه‌های پرتابل یا قابل حمل برنامه‌های مختلف هم قابل استفاده هستند و برنامه‌هایی که نیاز به نصب ندارند و تنها با یک کلیک از روی حافظه‌های فلش اجرا می‌شوند.

  یکی از انواع این برنامه‌ها که بسیار کاربردی است، "اوپن آفیس" نام دارد؛ این برنامه همه امکانات برنامه آفیس مایکروسافت را در خود دارد و همچنین نباید از نسخه‌های پرتابل مرورگرهایی مانند فایرفاکس و تاندربرد غفلت کرد که به ترتیب برای مرور وب و تبادل ایمیل به کار می‌روند و زماني كه امکانات مجموعه آفیس با این دو برنامه ترکیب شود، بخش اعظم نیازهای اداری و تجاری هم رفع می‌شود.

  راه‌اندازی سیستم عامل از ديگر قابليت‌هاي حافظه‌هاي فلش است؛ از حافظه‌های فلش برای راه‌اندازی یک سیستم عامل کامل با همه امکاناتش هم می‌توان استفاده کرد و این کار در مورد سیستم عامل‌های ویندوز و لینوکس بدون مشکل خاصی ممکن است و هر چند امکانات نسخه‌های پرتابل این سیستم عامل‌ها تفاوت‌هایی با نسخه‌های عادی‌شان دارد، اطلاعات بیشتر در این زمینه در سایت‌های تخصصی فناوری و با انجام یک جست‌وجوی ساده در دسترس است.

  اگر كاربر یک شبکه بی‌سیم دارد می‌تواند با استفاده از تنظیمات مربوط به شبکه بی‌سیم در ویندوز پیکربندی مناسب را برای اتصال حافظه فلش خود به این شبکه انجام دهد و با این کار می‌توان حافظه فلش را برای اتصال رایانه‌ها، چاپگرها و دیگر وسایل جانبی به یک شبکه بی‌سیم مورد استفاده قرار داد.

  تنظیم مجدد کلمه عبور نكته حائز اهميت ديگري است كه اگر شخص کلمه عبور خود در ویندوز را فراموش کند حتماً به مشکل برمی‌خورد و راه حل این مسئله آن است که اطلاعات ضروری در این زمینه را ذخیره کند تا در صورت فراموشی یا هر مشکل دیگری به سرعت به اطلاعات مورد نظر دسترسی داشته باشد كه در گذشته این اطلاعات روی فلاپی دیسک‌ها ذخیره می‌شد، اما امروزه با استفاده از حافظه‌های فلش هم می‌توان این اطلاعات را ذخیره کرده و در صورت لزوم آن‌ها را اجرا کرد.

  ارتقای عملکرد سیستم از ديگر دستاوردهاي فلش‌مموري است، به طوري كه با استفاده از حافظه فلش می‌توان عملکرد ویندوزهای ویستا و ۷ را ارتقا داد. فناوری Ready Boost به منظور افزایش سرعت ویندوز از طریق حافظه‌های فلش ابداع شده است و این فناوری از فضای خالی موجود در حافظه فلش به عنوان حافظه اضافی کمکی برای افزایش ظرفیت حافظه Cache هارد دیسک رایانه استفاده می‌کند و از آنجایی که سرعت حافظه‌های فلش از حافظه‌های سنتی مغناطیسی بیشتر است، استفاده از آن‌ها در این زمینه سرعت سیستم و عملکرد آن را ارتقا می‌دهد. دستورالعمل‌های مربوط به این کارکرد حافظه‌های فلش از طریق بخش کمک یا Help ویندوز در دسترس است.

  اگر كاربر از ویندوز XP استفاده می‌کند می‌تواند برای بهبود و مدیریت بهینه انتقال اطلاعات از USB Flash Drive Manager مایکروسافت استفاده کند و بعد از نصب این برنامه کپی کردن فایل، تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات کل حافظه فلش یا هارددیسک، تغییر برچسب درایو و حتی ایجاد فایل Auto run راحت‌تر می‌شود.

  حفاظت از اطلاعات حساس با رمزگذاری از ديگر دستاوردهاي حافظه فلش است و براي پاک کردن فلش مموری ویروسی شده نيز ترفندي وجود دارد؛ بعضی از اوقات كاربران با قرار دادن فلش‌ مموری در داخل کامپیوتر و با کلیک کردن بر روی آیکون آن در داخل My computer با پیغام‌هایی مثل Access Denied و یا Open With مواجه می‌شوند كه در چنین مواردی اگر هسته اصلی این ویروس بر روی کامپیوتر شخص نباشد به راحتی می‌تواند این ویروس را از روی فلش‌مموری خود پاک کند.

  برای این کار باید:

  1- ابتدا My Computer را باز كنید.

  2- در منوی Tools گزینه Folder Options را انتخاب كنید.

  3- در پنجره باز شده در تب View قسمت Show Hidden Files and Folders را تیک بزنید.

  4- تیک Hide protected operating file system را بر‌دارید.

  با برداشتن این تیک پیغامی برای اطمینا ظاهر می شود که روی دکمه Yes کلیک کنید.

  5- کلید OK را کلیک کنید.

  5- روی منوی start کلیک راست کنید.

  6- از فهرست Explorer را انتخاب کنید.

  7- در پنجره Explorer قسمت سمت چپ آن فلش‌مموری را انتخاب می‌کند.

  8- فایل های موجود در فلش‌مموری در سمت راست نشان داده می شوند. فایل‌های Auto run وRecycler را که به صورت کم رنگ می‌باشند را انتخاب و حذف کنید.

  9- در پايان بايد فلش‌مموری را از سیستم جدا کرده و دوباره به کامپیوتر متصل كند.

  16 خرداد 91

  منبع: خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)

 


تاريخ : چهارشنبه نوزدهم شهریور 1393 | 9:15 | نویسنده : بهروز علمی مریان |

پايگاه داده مجلات و ژورنال هاي مرتيط با آموزش و پرورش


معرفي ژورنال‌هاي معتبر علمي در زمينه آموزش و پرورش

 
 
 
       

 

آشنايي با ژورنال‌هاي معتبر در زمينه آموزش مي‌تواند از چند جنبه براي دست‌اندركاران عرصه آموزش و پرورش مفيد فايده باشد.

در وهله اول اين ژورنال‌ها حاوي جديدترين مقالات علمي و تخصصي هستند كه مي‌توان از آن‌ها جهت ارتقاء و به روز رساني اطلاعات علمي بهره گرفت و از ديگر سو مي‌توان با ارسال مقالات علمي به اين ژورنال‌ها، جهان آموزش را از پژوهش‌هاي انجام پذيرفته در كشورمان مطلع نمود. برخي از ژورنال‌هاي معتبر در حوزه آموزش و پرورش كه به صورت Online در دسترس مي‌باشند عبارتند از:

1ـ ژورنال بين‌المللي پژوهش آموزشي:

International Journal of Educational Research

اين ژورنال معتبر علمي بيش از سي سال سابقه فعاليت دارد و از مجلات معتبر علمي است كه تا مدتي قبل مقالات فردي را جهت داوري و چاپ بررسي نمي‌كرد و تنها به درج مقالات و طرح‌هاي پژوهشي جمعي اقدام مي‌نمود اما مدتي است كه اين ژورنال، مقالات فردي را نيز داوري و منتشر مي‌كند. سردبير ين ژورنال نيل مرسر مي‌باشد. مقالات و گزارش‌هاي معتبر علمي كه به هر يك از حوزه‌هاي آموزش و روش‌شناسي تدريس مرتبط باشد امكان چاپ در اين ژورنال را دارند. مقالات مي‌بايست به آدرس پست الكترونيكي

Email:C.J.Johns-mackenzie@open.ac.uk فرستاده شوند.

اين ژورنال 8 شماره در سال منتشر مي‌شود.

2ـ ژورنال آموزش پايه بزرگسالان Adult Basic Education

اين مجله به مقالات و موضوعات مرتبط با آموزش بزرگسالان و ارتقاء تأثير بخشي آموزش به بزرگسالان بي سواد و كم سواد و افراد دور مانده از تحصيل مي‌پردازد.

اين ژورنال سه بار در سال منتشر مي‌گردد. براي فرستادن مقالات خود به اين ژورنال از آدرس پست الكترونيكي زير استفاده كنيد: Journal editor @ literacy program.org

3ـ ژورنال بين‌المللي آموزش فني و حرفه‌اي

International Journal of vocational Education and Training

اين ژورنال، مجله رسمي انجمن بين‌المللي آموزش فني و حرفه‌اي مي‌باشد كه به صورت يكسال در ميان منتشر مي‌شود و مركز اصلي آن در دانشگاه تنسي آمريكاست. آدرس اينترنتي ژورنال انجمن بين‌المللي و آموزش فني و حرفه‌اي WWW.iveta.org/journals.htm مي‌باشد كه آرشيو شماره‌هاي قبلي (از سال 1993 تا 2006) در آن موجود است. ايميل اين نشريه نيز ewbrewer @ utk.edu مي‌باشد.

4ـ ژورنال بين‌المللي آموزش مستمرInternational Journal of lifelong Education

اين مجله به بررسي پژوهش‌هاي انجام گرفته در زمينه آموزش مستمر (بلندمدت) در كشورها و موقعيت‌هاي مختلف مي‌پردازد و 6 شماره در سال منتشر مي‌گردد. اين مجله براي برخي شماره‌هاي خود فراخوان مقاله هم منتشر مي‌كند. پست الكترونيكي اين دو ماهنامه براي ارسال مقاله: P.Jarvis @ surrey.ac.uk

5ـ نشريه بررسي‌هاي بين‌المللي آموزش (UIE)

International Review of Education

اين فصلنامه به مطالعات تطبيقي در زمينه آموزش رسمي و غيررسمي اختصاص دارد و توسط انستيتو آموزش يونسكو (UIE) منتشر مي‌گردد. اين ژورنال به 2 زبان انگليسي و آلماني منتشر مي‌گردد.

6ـ ژورنال آموزش و گسترش كشاورزي

Journal of Agricultural education and extension

اين فصلنامه به دستاوردهاي جديد و تغييرات رخ داده در عرصه كشاورزي و آموزش آن مي‌پردازد. در سايت اين فصلنامه به آدرس http://www.jaee.nl

چكيده همه مقالات و همچنين دسترسي محدود به برخي مقالات به شكل كامل فراهم است.

7ـ ژورنال تربيت و ارتقاء معلم آسيا اقيانوسيه

(Asia-Pacific Journal of Teacher Education & Development)

اين ژورنال به تحليل‌هاي انتقادي از شيوه تدريس در دوران مختلف تحصيلي اختصاص دارد. اين نشريه توسط اتحاديه آموزش معلمان استراليا (ATEA) به صورت سه نسخه در سال منتشر مي‌شود. اطلاعات بيشتر درباره اين اتحاديه و ژورنال آن در آدرس www.atea.edu.au موجود مي‌باشد.

8ـ ژورنال آموزش از راه دور (Journal of Distance Education)

اين ژورنال كه 6 شماره در سال منتشر مي‌گردد به موضوع آموزش از راه دور اختصاص دارد و دسترسي كامل و رايگان به منبع مقالات آن فراهم است. سايت اين مجله www.joe.org مي‌باشد.

 

9ـ ژورنال تكنولوژي آموزشي استراليا

Australian Journal of Educational Technology

اين فصلنامه به طور عمده به مقولات مرتبط با تكنولوژي آموزشي در استراليا و خارج از آن مي‌پردازد. مقالات اين ژورنال به صورت رايگان و دسترسي كامل در اختيار بينندگان مي‌باشد. آدرس پست الكترونيكي جهت ارسال مقاله به اين ژورنال: ajet-editor@ascilite.org.au

10ـ ژورنال تكنولوژي آموزشي انگلستان British Journal of Educational Technology

اين ژورنال ISI بين‌المللي توسط انتشارات Blackwell به صورت يك ماه در ميان منتشر مي‌شود. جهت ارسال مقاله به اين ژورنال به آدرس پست الكترونيكي زير مراجعه كنيد: nick.rushby@dial.pipex.com

 

ليست برخي مجلات و ژورنال های مرتبط با آموزش و پرورش


 

 

Learning and Instruction (The Journal of the European Association for Research on Learning and Instruction) (EARLI): http://www.elsevies.nl/locate/learninstruc

 

Learning & Leading With Technology (Serving Teachers in the Classroom) (Published by International Society for Technology in Education): http://www.iste.org

Teachers College Recordhttp://www.tc.columbia.edu/~tcrecord/

On the Horizon

TESL-EJ -- Teaching English as a Second or Foreign Language: An Electronic Journal

Journal Articles

Technologies and Media for Distance Education

International Forum of Educational Technology & Society 
The July issue of Educational Technology & Society, peer-reviewed online journal, is now available in HTML and PDF format. It is freely accessible at: 
http://ifets.gmd.de/periodical/

Computers & Education

T.H.E. Journal Online May 1999

Electronic Journal on Virtual Culturehttp://www.marshall.edu/~stepp/vri/ejvc/ejvc.html

International Electronic Journal for Leadership in Learning: A refereed academic journal:http://www.ucalgary.ca/~iejll/

Campus-Wide Information Systems journal: http://www.mcb.co.uk/cwis.htm

Egitim Dergilerinin Listesi-1 (List of Educational Journals): Bu listede Egitimle ilgili genel dergiler, "Bilgisayar ve Egitim Teknolojisi" ile ilgili dergiler, "Ingilizce Dili ve Dil Egitim" ile ilgili dergiler ve son olarak "Türkiye'den dergiler" gruplar halinden verilmis durumda.

Egitim Dergilerinin Listesi-2 (List of Educational Journals)

Egitim Dergileri Listesi-3 [ulakbim1999liste.xls]. Toplam olarak 3357 derginin yer aldigi liste "Microsoft Excel" dosyasi olarak yer almakta. (List of Educational Journals-3357 Journals)

Elektronik Dergiler: Dokuz Eylül Üniversitesinden bir site.

Electronic Journals in the Field of Education (List created by AERA SIG- Communications Among Researchers: http://aera-cr.ed.asu.edu/links.html)

The ALAN Revihttp://www.iste.org ew (Assembly on Literature for Adolescents)

Action Research International

Advancing Women in Leadership Journal

Australian Journal of Educational Technology

Bilingual Research Journal

CROSSTALK, California Higher Education Policy Center

Canadian Journal of Educational Administration and Policy

The College Quarterly: A Journal of Professional Development for College Educators

Compute~Ed: An Electronic Journal of Learning and Teaching with and about Technology

Contemporary Issues in Early Childhood

International Journal: Continuous Improvement Monitor

Early Childhood Research & Practice

Current Issues in Education

Educación Química

Éducation Et Francophonie

Education Policy Analysis Archives

Education Research and Perspectives

Education Review

Educational Insights: Electronic Journal of Graduate Student Research

Educational Technology and Society

Educational Theory

EduCom Review

The Electronic Journal of Science Education

Florida Journal of Educational Research

Interactive Multimedia Electronic Journal of Computer-Enhanced Learning

International Education Electronic Journal

International Education Journal

International Electronic Journal for Leadership in Learning (IEJLL)

International Journal of Educational Technology

Issues in Educational Research

Issues in the Undergraduate Mathematics Preparation of School Teachers: The Journal

Journal of Asynchronous Learning Networks

Journal of Extension

Journal of Industrial Teacher Education

Journal of Instructional Science and Technology

Journal of Interactive Media in Education

Journal of Scholarship of Teaching and Learning

Journal of Japanese Society for Technology Education

Journal of Technology Education

Journal of Vocational and Technical Education

Kairos: A Journal for Teachers of Writing in Webbed Environments

Medical Education Online: An Electronic Journal

Networks: An Online Journal for Teacher Research

The Ontario Action Researcher

Philosophy of Education: Yearbook of the Philosophy of Education Society

Practical Assessment, Research and Evaluation

Psicologica: Journal of Methodology and Experimental Psychology

The Qualitative Report

Reading Online: An Electronic Journal of the International Reading Association

Research & Reflection: Leadership and Organizations

Revista ELectrónica de Investigación y EValuación Educativa

The Source

Teachers College Record

Teaching English as a Second Language

Teaching Sociology

The Technology Source

The Weaver: A Forum for New Ideas in Educational

 تاريخ : چهارشنبه نوزدهم شهریور 1393 | 9:5 | نویسنده : بهروز علمی مریان |

فارسی

 

قران

 

 

                                                                                                   

کتاب گویای فارسی اول ابتدایی

 

 

 

کتاب گویای فارسی دوم ابتدایی

 

 

                                                                                                   

کتاب گویای فارسی سوم ابتدایی

 

 

کتاب گویای فارسی چهارم ابتدایی

 

 

 

کتاب گویای فارسی پنجم ابتدایی

 

 

کتاب گویای فارسی ششم ابتدایی

 

 

 

  

  

 

 

کتاب گویای آموزش قرآن اول ابتدایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ : چهارشنبه نوزدهم شهریور 1393 | 9:5 | نویسنده : بهروز علمی مریان |

راهنمای تدریس کتابهای مقطع متوسطه رشته هنر

 راهنمای نصب کلید و مشاهده کتابها

کد کتاب

نام کتاب

 

551.5

مبانی هنر های تجسمی

 

 تاريخ : چهارشنبه نوزدهم شهریور 1393 | 9:1 | نویسنده : بهروز علمی مریان |
تاريخ : چهارشنبه نوزدهم شهریور 1393 | 9:0 | نویسنده : بهروز علمی مریان |
تاريخ : چهارشنبه نوزدهم شهریور 1393 | 8:59 | نویسنده : بهروز علمی مریان |
تاريخ : چهارشنبه نوزدهم شهریور 1393 | 8:59 | نویسنده : بهروز علمی مریان |
راهنمای تدریس کتابهای مقاطع    
 
راهنمای تدریس دروس  کتابهای مقطع ابتدایی
راهنمای تدریس دروس  کتابهای مقطع راهنمایی
راهنمای تدریس دروس  کتابهای مقطع متوسطه (دبیرستان)
راهنمای تدریس دروس  کتابهای مقطع متوسطه (فنی حرفه ای)
راهنمای نصب کلید و مشاهده کتابها
کد کتاب
نام کتاب
12.2
لوحه تربيت بدني (سوم دبستان)
17.2
لوحه تربيت بدني (چهارم دبستان)
23.2
لوحه تربيت بدني (پنجم دبستان)
4.2
لوحه تربيت بدني(اول دبستان)
51
فارسي (اول دبستان)
53
علوم تجربي(اول دبستان)
53.1
قرآن(اول دبستان)
53.3
تربيت بدني (اول دبستان)
53.4
راهنماي درس هنر پايه هاي اول و دوم و سوم ابتدايي
53.5
ارزشيابي توصيفي
53.5
ارزشيابي كيفي
53.6
تربيت بدني دوره ابتدايي
53.6
تربيت معلم دوره ابتدايي
53.7
ضميمه تربيت بدني دوره ابتدايي ويژه معلمان دوم ابتدايي
56
علوم تجربي(دوم دبستان)
57.1
آموزش قرآن(دوم دبستان)
57.2
هديه هاي آسمان (دوم دبستان)
57.3
تربيت بدني (دوم دبستان)
57.4
ضميمه کتاب راهنماي درس هنر پايه دوم ابتدايي
58
فارسي (سوم دبستان)
60
علوم تجربي(سوم دبستان)
61
قرآن (سوم دبستان)
61.1
هديه هاي آسمان (سوم دبستان)
62.1
تربيت بدني (سوم دبستان)
63
فارسي (چهارم دبستان)
65
علوم تجربي(چهارم دبستان)
66
قرآن(چهارم دبستان)
66.1
هديه هاي آسمان (چهارم دبستان)
68
راهنماي درس هنر براي معلمان (چهارم ،پنجم،ششم دبستان)
68.1
تربيت بدني (چهارم دبستان)
69
فارسي (پنجم دبستان)
71
علوم تجربي(پنجم دبستان)
72
قرآن(پنجم دبستان)
72.1
هديه هاي آسمان پنجم دبستان
74.1
تربيت بدني (پنجم دبستان)
74.24
کتاب معلم درس سلامت و تربيت بدني ششم دبستان
74.25
راهنماي تدريس كارو فناوري ششم
74.26
راهنماي تدريس كاروفناوري اطلاعات و ارتباطات ششم
74.4
كتاب معلم تفكرو پژوهش ششم
8.2
لوحه تربيت بدني (دوم دبستان)تاريخ : چهارشنبه نوزدهم شهریور 1393 | 8:56 | نویسنده : بهروز علمی مریان |